Spoedwet verlenging tijdelijke contracten naar Kamer gestuurd

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft gisteren het spoedwetsvoorstel voor tijdelijke verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. De Woonbond heeft kritiek op de wet, die beëindiging van het huurcontract met het oog op sloopplannen of bij een huurachterstand toestaat.

Getty images 

Tijdelijke huurcontracten kunnen straks voor een periode verlengd worden gedurende de Coronacrisis. Op deze manier wil de minister voorkomen dat huurders met een tijdelijk contract op straat komen te staan. De Woonbond heeft hier in eerdere gesprekken ook op aangedrongen. Minister van Veldhoven: “In deze tijden is het voor huurders lastig om te zoeken naar andere woonruimte. Zeker als mensen ook nog te maken hebben met bijvoorbeeld quarantaine, ziekte, ontslag of dubbele diensten in de zorg. Daar is deze spoedwet een oplossing voor.”

Verlenging van drie maanden

Huurders krijgen de mogelijkheid een tijdelijke verlenging aan te vragen bij hun verhuurder. De wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de coronacrisis langer duurt is het mogelijk om deze spoedwet te verlengen.  Als de verhuurder voor 1 april al afspraken had om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of te renoveren hoeft de verhuurder het contract niet te verlengen. Dit geldt ook als de verhuurder zelf in het huis wil gaan wonen of als de huurder zich niet als goed huurder gedraagt.

Veel onduidelijkheid

Dat de huidige situatie voor veel onduidelijkheid zorgt voor huurders, blijkt wel uit een artikel van het Algemeen Dagblad, waar de beëindiging van tijdelijke contracten toch door leek te gaan. Leek, want toen de Woonbond contact opnam voor opheldering, bleek dat alle huurders inmiddels een verlenging van het tijdelijke huurcontract kunnen krijgen.

Sloopplannen of huurachterstand mogen niet leiden tot einde contract

Het wetsvoorstel was bedoeld om te voorkomen dat mensen buiten hun schuld op straat zouden komen te staan. In het gezamenlijke statement van de minister en de vertegenwoordigers van de verhuurders staat het mooi verwoord: “Hierbij geldt als gezamenlijke lijn dat huisuitzettingen voorlopig worden uitgesteld gedurende de crisisperiode, tenzij er evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.” Het huidige wetsvoorstel staat echter meer redenen toe voor beëindiging van een tijdelijk huurcontract. Zoals geplande sloop en het hebben van een betalingsachterstand.

De Woonbond wil voorkomen dat huurders met een tijdelijk contract zonder woonruimte komen te zitten tijdens de Coronacrisis. Wij vinden niet dat tijdelijke contractverlenging mag worden geweigerd omdat de eigenaar de woning wil slopen. Dat kan worden uitgesteld in de huidige omstandigheden. De Woonbond roept de Kamer op deze wijzigingen in de wet te maken en de wet snel aan te nemen.

De wet moet nog door beide Kamers worden aangenomen. Tot die tijd gaat de Woonbond er vanuit dat verhuurders geen huurcontracten beëindigen.