Meerderheid Nederlanders ontevreden over aanpak problemen woningmarkt

De meeste Nederlanders, 97 procent, vinden dat er problemen op de woningmarkt zijn en er te weinig goede en betaalbare woningen voorhanden zijn. Dat blijkt uit onderzoek van I & O research in opdracht van de SP.

De problemen zijn dermate groot dat de woningmarkt als een van de grootste vraagstukken van deze tijd wordt gezien. Alleen de Coronacrisis wordt vaker als maatschappelijk probleem genoemd.

Meerderheid ontevreden over optreden Ollongren

Minister Ollongren legde tot drie keer toe een motie van de Eerste Kamer naast zich neer om de huren te bevriezen. Daarop volgde de hoogste huurverhoging in zes jaar tijd. De meerderheid, 59 procent, vindt het onacceptabel dat de minister de motie niet heeft uitgevoerd. Kiezers van bijna alle partijen (met uitzondering van VVD en D66) vinden het niet-uitvoeren van de motie in meerderheid onacceptabel. Dit geldt voor partijen van links tot rechts, maar het meest zijn de kiezers van de SP hier tegen (84%).

Hoge huur grote kostenpost

Voor veel huurders vormt de huur een grote maandelijkse kostenpost: de helft (53%) van de huurders besteedt tussen de 25 en 50 procent van het inkomen aan de huur, voor tien procent bedraagt de huur zelfs meer dan de helft van het maandinkomen. Met name Nederlanders met een laag inkomen besteden een groot deel van hun inkomen aan de huur.

Meerderheid achter maatregelen om problemen aan te pakken

Zeven op de tien Nederlanders (69%) zijn van mening dat het kabinet te weinig doet om problemen op de woningmarkt aan te pakken. Maatregelen als het onteigenen van verhuurders die stelselmatig de regels overtreden, een ministerie van voor Volkshuisvesting in het leven roepen en het afkondigen van een huurstop kunnen allemaal op een steun van de meerderheid van de respondenten rekenen.

De Woonbond pleit al langer voor een terugkeer van een ministerie van Volkshuisvesting. Daarnaast moet de verhuurderheffing worden afgeschaft zodat er voldoende sociale huurwoningen kunnen worden bijgebouwd en  corporaties meer kunnen doen aan de betaalbaarheid van de huren. Ook moeten de huurprijzen in de commerciële sector aan banden worden gelegd.