Stap op tijd naar de Huurcommissie om huurverlaging

Heb je recht op eenmalige huurverlaging, maar heeft je corporatie geen huurverlagingsvoorstel gedaan? Neem contact op met je corporatie.  Als je er met de woningcorporatie niet uitkomt, stap dan uiterlijk op 12 mei naar de Huurcommissie.

Het gaat om huurders die al in 2019 een inkomen hadden waarmee ze in 2021 recht op eenmalige huurverlaging hebben. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hebben meegemaakt waardoor ze in de inkomenscategorie voor huurverlaging zijn terechtgekomen kunnen nog tot 30 december een aanvraag tot huurverlaging doen.

Alle regels op een rij

Voor corporatiehuurders met een laag inkomen en relatief hoge huur geldt dit jaar eenmalig een huurverlaging. In dit overzichtsartikel ‘Eenmalige huurverlaging 2021‘ hebben we op een rij gezet wanneer huurders hiervoor in aanmerking komen en waar ze recht op hebben. 

Uiterlijk 12 mei

Huurders die al in 2019 in de categorie voor huurverlaging vielen hoefden zelf geen aanvraag voor huurverlaging te doen. Hun corporatie moest uiterlijk eind maart een voorstel tot huurverlaging sturen. Als die niet binnen is, terwijl je wel recht had op de automatische huurverlaging is het dus tijd aan de bel te trekken. Als de corporatie niet met een voorstel komt kun je tot uiterlijk 12 mei naar de Huurcommissie (externe link) stappen. 

Oneens met het voorstel?

Heb je wél een huurverlagingsvoorstel gehad, maar ben je het daar niet mee eens? Ook dan kun je naar de Huurcommissie. Dat kan tot zes weken na de datum dat de huurverlaging ingaat. Reden om het niet eens te zijn met het voorstel kan zijn: je verhuurder heeft een verkeerde (te lage) huurverlaging voorgesteld. Dat kan bij uitzondering voorkomen, als de volgende situatie speelt:

  • Je voldoet aan alle voorwaarden voor de huurverlaging en je huishouden bestaat uit 1 of 2 personen. Je kale huur zou verlaagd moeten worden naar €633,25, de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen.
  • Je corporatie is in de veronderstelling dat je huishouden uit 3 of meer personen bestaat en stelt daarom voor de kale huur te verlagen naar €678,66, de aftoppingsgrens voor 3- of meerpersoonshuishoudens.