wat we doen

Wat doen wij: wij behartigen de belangen van alle huurders van Mooiland in de gemeente Landerd. Dat doen wij door mee te praten, en invloed uit te oefenen op het beleid van Mooiland over alle zaken die huurders aangaan.

Dat kan zijn:

– over de huurverhoging
– het onderhoudsabonnement
– de servicekosten
– onderhoudsplannen
kortom alles wat U als huurder aangaat.

Mocht U iets tegen komen waar U als huurder niet uitkomt met Mooiland of  de sociaal consulent dan kunnen wij altijd proberen te bemiddelen.
Heeft U belangstelling, als huurder, om daar ook over mee te denken en te praten, U bent van harte welkom.
Neem dan contact op met Johanna, onze contactgegevens vindt u op de pagina wie we zijn.