Oproep aan informateur: Herstel de volkshuisvesting

Politiek en beleid Het herstellen van de volkshuisvesting moet het uitgangspunt zijn van de formatiegesprekken over een nieuw kabinet. Die oproep doet de Woonbond aan informateur Plasterk.

Tweede Kamer 

Momenteel spreken de PVV, VVD, NSC en BBB over het vormen van een kabinet. Een van de belangrijke thema’s op de agenda is bestaanszekerheid. De Woonbond heeft vier speerpunten benoemd om bestaanszekerheid voor huurders en woningzoekenden te verbeteren.

  1. Meer betaalbare huurwoningen

Bouw veel meer sociale huur. De afgelopen 10 jaar zijn er haast alleen maar dure woningen bij gekomen, die voor de meeste Nederlanders onbetaalbaar zijn. En beperk de belastingdruk van corporaties zodat ze meer sociale huurwoningen kunnen bouwen.

  1. Betaalbare huurprijzen

De woekerprijzen in de vrije sector moeten worden aangepakt. Dat kan met de Wet Betaalbare huur die al klaarligt. De kwaliteit van een woning moet leiden tot een maximaal toegestane huurprijs. Ook moet de hoge jaarlijkse huurverhoging van 2024 voorkomen worden. De komende jaren moeten huurders minder van hun inkomen kwijt zijn aan wonen.

  1. Verhogen bestaansminimum

De Woonbond pleit voor een forse verhoging van het sociaal minimum. Uiteindelijk moet de afhankelijkheid van toeslagen afnemen. Dit kan alleen met lagere huren en meer inkomsten uit loon of sociale zekerheid. En afschaffing van de kostendelersnorm betekent dat mensen makkelijker kunnen samenwonen zonder dat ze fors worden gekort worden op een uitkering.

  1. Betere woningkwaliteit en verlagen stookkosten

Waar we met corporaties goede afspraken hebben gemaakt over verduurzamen, lukt dit met beleggers niet. Terwijl woningen in de particuliere huurmarkt vaak een hoge huur en lagere kwaliteit hebben. Problemen met vocht, schimmel en enkelglas komen hier vaak voor. Daarom moet enkelglas als gebrek worden gezien, zodat verhuurders het moeten vervangen. En huurbevriezing voor woningen met een onzuinig energielabel (E, F en G) is nodig.

Uitgebreidere onderbouwing is te lezen in de verstuurde brief.

Politieke meerderheid voor maatregelen

Gezien de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen over wonen en de antwoorden op het Woonkieskompasmoet er een meerderheid zijn bij de onderhandelende voor belangrijke oplossingen van de wooncrisis. Zoals het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector en inzetten op een grotere en betaalbare sociale huursector. Ook in de Tweede Kamer is hier een meerderheid voor.

Veel draagvlak in de maatschappij

Deze richting moet bij welke formatie dan ook, op tafel liggen. Ook de kiezers zijn voor deze aanpak. Er is in de maatschappij en politiek veel draagvlak voor deze aanpak. Een komend kabinet moet hier dan ook op doorpakken.