Petitie tegen sloop

Stop met slopen terwijl de woningnood zo hoog is. Een petitie van De Goede Zaak roept gemeenten en woningcorporaties op onmiddellijk te stoppen met onnodige sloop.

Sloop Tweebosbuurt Rotterdam-Zuid, juli 2021 Joke Schot 

De petitie(externe link) brengt tien argumenten naar voren voor een moratorium op sloop. Daarbij staat de woningnood op nummer 1. Door sloop en verkoop en achterblijvende nieuwbouw is de totale voorraad sociale huurwoningen in de afgelopen jaren afgenomen en het aandeel betaalbare woningen gehalveerd, terwijl de behoefte aanzienlijk is gestegen. De nieuwbouw die voor gesloopte woningen in de plaats is gekomen, is te weinig, altijd duurder en vaak ook voor een andere doelgroep (midden – en hogere inkomens).

Argumenten tegen sloop

De petitionarissen, waaronder André Thomsen, Bond Precaire Woonvormen, Woonopstand en Recht op de stad Rotterdam, wijzen ook op het verlies van cultureel erfgoed doordat veel vooroorlogse sociale woonbuurten gesloopt dreigen te worden. Ook laken zij de zeer grote onnodige CO2 emissies en sloopafval die het resultaat zijn van sloop voor nieuwbouw.

Goed signaal

De Woonbond vindt de petitie een goed signaal. Voor de Woonbond is het van belang dat sloop niet leidt tot minder aanbod van betaalbare sociale huurwoningen en niet gebeurt zonder zeggenschap van de wijkbewoners, zoals bijvoorbeeld in de Rotterdamse Tweebosbuurt is gebeurd.

Teken petitie Slopen? Nu even niet!(externe link)