Wat zijn huurders kwijt aan gemeente en waterschap?

In 2021 betalen alleenwonende huurders gemiddeld 326 euro aan de gemeente, 6,6% meer dan in 2020. Grotere huishoudens met een huurwoning betalen gemiddeld 411 euro, 6% meer dan vorig jaar. De kosten die huurders kwijt zijn aan het waterschap stegen met 2,7%

Afvalcontainers
In veel gemeenten ging de afvalstoffenheffing omhoog.

Dat blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2021 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO(externe link)). Het COELO brengt jaarlijks in beeld wat burgers moeten betalen aan de gemeente, het waterschap en -voor huishoudens met een auto- de provincie.

Afvalstoffenheffing stijgt fors

Dat veel huurders dit jaar duurder uit zijn, komt vooral door de afvalstoffenheffing. Dit is een gemeentelijke heffing die zowel huurders als huiseigenaren moeten betalen. In 2021 betalen meerpersoonshuishoudens gemiddeld 305 euro, 8% meer dan in 2020.

Rioolheffing stijgt licht, maar niet alle huurders betalen dat

Bij de gemeentelijke lasten hoort ook de rioolheffing. In veel gemeenten is die heffing voor huiseigenaren hoger dan voor huurders. En in 99 van de 352 gemeenten betalen huurders géén rioolheffing. Gemiddeld steeg de rioolheffing voor huurders met 0,6%.

Grote verschillen tussen gemeenten

Hoeveel je als huurder betaalt, hangt sterk af van de gemeente waar je woont. Dankzij gemeentelijk beleid om woonlasten voor huurders zo laag mogelijk te houden, is Nijmegen de goedkoopste gemeente. Je betaalt daar alleen een bedrag per afvalzak voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing betaal je niet. Dat komt neer op een gemiddeld jaarbedrag van 19 euro (alleenwonenden) of 38 euro (grotere huishoudens). In West Betuwe en Zwijndrecht krijgen huurders juist een gepeperde rekening voorgeschoteld. De optelsom van afvalstoffenheffing en rioolheffing loopt daar op tot maar liefst 659 euro (West Betuwe) en 666 euro (Zwijndrecht).

Hogere heffingen voor waterschap

Er zijn 21 waterschappen in Nederland, die ieder hun eigen heffingen berekenen. Ook daar zijn de kosten voor huurders gestegen, met gemiddeld 2,7%. In 2021 betalen meerpersoonshuishoudens met een huurwoning gemiddeld 275 euro. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland betalen zij het meest (404 euro), bij Waterschap De Dommel het minst (198 euro). Als je kosten voor het waterschap én kosten voor gemeentelijke heffingen bij elkaar optelt, is Pijnacker-Nootdorp de duurste gemeente voor huurders. 

Handige rekentool

Met de Lokale Lasten Calculator van COELO(externe link) kun je eenvoudig de lasten in een bepaalde gemeente laten uitrekenen en vergelijken met die in een andere gemeente. Het gaat dan niet alleen om de gemeentelijke heffingen, maar ook om de heffingen voor het waterschap dat in die gemeente actief is en om de provinciale heffing voor autobezitters.  

Kwijtscheldingsbeleid in beeld

Burgers met een zeer laag inkomen en nauwelijks spaargeld -in de praktijk meestal huurders- kunnen in bijna alle gemeenten kwijtschelding krijgen van lokale heffingen. Voor huurdersorganisaties: deze interactieve kaarten van COELO(externe link) laten zien hoe gemeenten daarmee omgaan.