Woonbond wil huurbevriezing, géén huurverhoging

In een brief aan de Tweede Kamer over de woonbegroting pleit de Woonbond ervoor de huurprijzen in 2022 te bevriezen. 

Demonstratie voor betaalbare huren en recht op betaalbaar wonen in Rotterdam. 8.000 mensen voerden actie voor beter woonbeleid. Het afschaffen van de verhuurderheffing was een van de eisen. Eerder kwamen er in Amsterdam al 15.000 mensen in actie. Foto: Jan Reinier van der Vliet 

De Woonbond stuurt geregeld brieven naar de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief van 9 november:  de Tweede Kamer vergadert op 15 november over de woonbegroting van het kabinet. De brief over de woonbegroting volgt op een eerdere brief over de Miljoenennota. 

Schaf de verhuurderheffing af 

Het belangrijkste punt dat de Woonbond maakt in de brief: de verhuurderheffing (de belasting op sociaal verhuren) moet van tafel. In tijden van wooncrisis is het ondoelmatig en onethisch om geld uit de sociale huursector te onttrekken ten gunste van de schatkist. Het geld is hard nodig om huren weer betaalbaar te krijgen, meer betaalbare huurwoningen te bouwen en woningen te verbeteren. 

Bevries de huren in 2022 

De Woonbond bepleit ook voor 2022 huurbevriezing, in plaats van huurverhoging. De grote problemen met de (on)betaalbaarheid van huurwoningen, de hoge inflatie én de plotseling stijgende gasprijs geven daar voldoende aanleiding voor.  

Maak tijdelijke wet voor huurverlaging permanent 

In 2021 kwam er een wet die huurders met een laag inkomen en een hoge huur recht geeft op huurverlaging. De wet geldt alleen dit kalenderjaar. Huurders die volgend jaar een laag inkomen en een hoge huur hebben kunnen dus niets meer aan een veel te hoge huur laten doen. De Woonbond verzoekt de Kamer om het recht op huurverlaging permanent te regelen in een wet.  

Het volledige verhaal lezen? Lees de brief die de Woonbond naar de Kamer stuurde.