Hoogste rechter buigt zich over oneerlijke huurverhogingen

De rechtbank Amsterdam heeft aan de Hoge Raad vragen gesteld in een zaak over oneerlijke huurverhogingen. Dit is nodig voor meer duidelijkheid over de gevolgen van een oneerlijk huurverhogingsbeding.

Hamer rechter
Rechtershamer Getty Images 

Uit meerdere rechtszaken is inmiddels gebleken dat verhuurders onterechte huurverhogingen hebben doorgevoerd. Dit deden zij op basis van een bepaling in het huurcontract. Hierin staat dat de huurprijs ieder jaar verhoogd wordt met de consumentenprijsindex plus een willekeurig percentage. Dit laatste blijkt in strijd met Europese consumentenbescherming.

Wet geeft niet genoeg duidelijkheid

De rechtbank Amsterdam heeft nu in twee nieuwe zaken van begin oktober uitgesproken dat het huurverhogingsbeding oneerlijk is, maar niet wat de consequentie hiervan is. De wet blijkt hierin niet duidelijk genoeg. Daarom stelt de rechtbank nu zogeheten prejudiciële vragen aan de Hoge Raad om hier uitsluitsel over te geven.

Gevolgen van vernietiging huurverhogingsbeding

Met de antwoorden van de Hoge Raad komen we onder meer te weten of er bij vernietiging van het huurverhogingsbeding sprake kan zijn van verjaring. En ook of de te veel betaalde huur bestaat uit het gehele bedrag boven de aanvangshuur dat in de loop der jaren betaald is, of een gedeelte daarvan. In totaal zijn er vijf vragen(externe link) voorgelegd aan de Hoge Raad.

Meer duidelijkheid voor alle huurders

De beantwoording van de vragen door de Hoge Raad zullen bepalend zijn voor de uitkomst van toekomstige procedures.