Maak wonen weer betaalbaar

Wonen moet ook voor huurders met een bescheiden inkomen weer betaalbaar worden. Om dat duidelijk te maken bouwden actievoerders vandaag een krottenwijk op Het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag. Om de tweedeling in de maatschappij weer te geven was er aan één kant een krottenwijk opgebouwd, en was er aan de andere kant een mooie woonwijk geschilderd. 

Actie tegen armoede en onbetaalbare woningen Woonbond

‘Zijn de inkomens te laag of de huren te hoog? Allebei is het geval,’ vatte Woonbonddirecteur Zeno Winkels de reden van de actie in Den Haag samen terwijl hij Kamerleden toesprak. Veel huurders met een bescheiden inkomen zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen. Zij komen niet of nauwelijks rond. 

Manifest

In een manifest riep een brede maatschappelijke coalitie de Kamerleden op een eind te maken aan armoede en onbetaalbare woningen door het wettelijk minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur, de hieraan gekoppelde uitkering mee te laten stijgen, de kostendelersnorm te schrappen en de verhuurderheffing (de belasting op sociale huur) af te te schaffen voor betaalbare huren. Winkels: ‘Verhoog de inkomens en beperk de woonlasten. Anders wordt de spagaat waarin deze huurders staan, steeds groter. Ze dreigen in de woonkloof te vallen. Een te laag inkomen, een te hoge huur of hoge stookkosten. Dat mag de Nederlandse overheid niet laten gebeuren.’

Breed gedragen oproep

De Woonbond voerde de actie samen met FNV Voor 14, FNV Uitkeringsgerechtigden, de Woonbond, Seniorenorganisatie KBO-PCOB, Nibud, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), FNV Senioren en de  Straat Alliantie Amsterdam.