Controleer je huurverhoging

Controleer je huurverhoging

6 mei 2022

Veel huurders hebben inmiddels een huurverhogingsvoorstel op de mat gehad. Er gelden regels waar de jaarlijkse huurverhoging aan moet voldoen. Voldoet het verhogingsvoorstel niet aan alle regels? Dan kun je de huurverhoging met succes weigeren. 

Er zijn regels over hoe hoog de maximale huurstijging mag zijn, maar ook over het op tijd versturen van de huurverhoging. Een huurverhogingsvoorstel moet in de sociale huursector, minstens twee maanden van tevoren per brief bekend zijn gemaakt. Een huurverhoging die per 1 juli ingaat, moet nu dus al zijn ontvangen. Voor een vrijesectorwoning geldt geen vaste periode. In dit overzichtsartikel(externe link) staan alle gronden voor een bezwaar op een rij.

Hoogte van de stijging

Hoe hoog de huur maximaal mag stijgen hangt af van in welke sector je huurt. 

Vrije sector

In de vrije sector mag de huur maximaal 3,3% omhoog. Staat er een lagere huurverhoging in je contract? Dan geldt dit lagere maximum. Staat er niets in je huurcontract over de jaarlijkse huurverhoging? Dan mag de verhuurder de huur niet zomaar verhogen. Neem contact op met de Huurderslijn als dit toch gebeurt. 

Sociale sector

In de sociale sector geldt een maximum van 2,3%. Tenzij je gezien je inkomen in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging, of je een zelfstandige woning huurt met een huurprijs onder de €300,-. Hiervoor gelden hogere maximale huurverhogingen. 

Doe de check

De Woonbond heeft een online huurverhogingscheck waarmee je je huurverhoging kunt controleren. Als de huurverhoging niet aan de regels voldoet, levert de check een modelbrief die past bij jouw situatie.