Woonbond wil keuring huurwoningen

Schimmel in woningen, brandonveilige situaties, loden leidingen, achterstallig onderhoud. Te vaak hebben huurwoningen problemen en doet de verhuurder te weinig om problemen te verhelpen of te voorkomen.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels pleit bij Kassa voor periodieke keuring huurwoningen.

Afgelopen zaterdag pleite Woonbonddirecteur Zeno winkels bij BNNVARA Kassa(externe link) voor een periodieke keuring voor woningen. In de uitzending van Kassa was uitgebreid aandacht voor het hoge aantal schimmelwoningen in de huursector.

Onderhoudsplicht

Verhuurders hebben een onderhoudsplicht. Dat wil zeggen dat ze gebreken aan de woning moeten voorkomen of verhelpen. Toch gaat het vaak mis. 

‘Zet maar een raampje open’

Zo krijgen huurders in een schimmelwoning te vaak te horen dat ze maar vaker ‘een raampje open moeten zetten’ terwijl de schimmel komt door de slechte kwaliteit van de woning. Als de verhuurder niet voldoende doet om de problemen te verhelpen, kunnen huurders in de sociale huursector naar de Huurcommissie. Via een onderhoudsprocedure(externe link) kunnen ze huurverlaging afdwingen om de verhuurder zo toch in beweging te krijgen. De huurverlaging geldt tot de problemen zijn opgelost.

Vrije sector? 

Huurders in de vrije sector kunnen niet naar de huurcommissie, maar wel naar de rechter voor een uitspraak over een geschil bij achterstallig onderhoud. De Woonbond vindt die drempel te hoog. De Huurcommissie moet ook opengesteld worden voor huurders in de vrije sector. Op dit moment wordt er tegen deze huurders eigenlijk gezegd: ‘jullie betalen een te hoge huur voor laagdrempelig toegang tot het recht bij een geschil met de verhuurder’. Daar moeten we vanaf.

Voorkomen is beter dan genezen

De Woonbond wil dat er wordt voorkomen dat woningen afglijden naar een te slechte staat. Nu is het te vaak zo dat een huurder zelf moet zorgen dat de verhuurder in actie komt als de woning in slechte staat is. Door een periodieke keuring van huurwoningen te verplichten, worden huurwoningen objectief gekeurd en wordt er tijdig onderhoud gepleegd. Dat is beter voor de woning en beter voor de huurder.

Huurderslijn

Vragen over je rechten bij achterstallig onderhoud? Bel onze huurderslijnom te weten wat je rechten zijn en wat je in jouw geval het beste kan doen om je verhuurder in beweging te krijgen.