Meer betaalbare huur nodig voor kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen komen steeds vaker in sociale nood doordat ze geen betaalbare woning kunnen vinden, oordelen vijf ministeries samen met de vier grote steden (G4) en de veertig grootste gemeenten (G40). Mensen met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking, statushouders, arbeidsmigranten, daklozen, studenten en ouderen lopen allemaal tegen het tekort aan betaalbare en geschikte woningen aan. 

Woningen in aanbouw Getty Images 

Samen met woningcorporatiekoepel Aedes pleiten de ministeries en gemeenten voor een spoedpakket aan maatregelen plus een tienjarige nationale samenwerkingsagenda.

Kostendelersnorm

De coalitie pleit onder andere voor het afschaffen van de kostendelersnorm, waardoor mensen met een kleine beurs woonruimte kunnen delen zonder gekort te worden op uitkeringen, en eenvoudigere regels voor woningdelen en woningen splitsen.

Investeer in betaalbare woningen

Op langere termijn moet de woningbouw worden aangejaagd door (gedeeltelijke) afschaffing van de verhuurderheffing in combinatie met resultaatafspraken voor corporaties. Ook moet er voor nieuwbouw structurele ondersteuning komen via de Woningbouwimpuls en een Volkshuisvestingsfonds. De commissie pleit ook voor meer regie van Rijk en provincies om de bouw aan te jagen en gemeenten hier financieel in te steunen.