Vergroot bouwimpuls en zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen

Aedes en de Woonbond pleiten er samen bij de Tweede Kamer voor om meer te investeren in het aanjagen van de bouw van betaalbare huurwoningen via de geplande ‘bouwimpuls’ regeling. Ook moeten er meer garanties komen voor het bouwen van betaalbare huurwoningen.

Dat staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Woningen in aanbouw Getty Images 

Coronacrisis vraagt om extra stimulans betaalbare huurwoningen

In de geplande regeling bouwimpuls 2020 komt er 1 miljard euro beschikbaar. Gemeenten kunnen hier een beroep op doen om sneller en meer betaalbare woningen te bouwen. Een goede stimulans, maar gezien de verwachte financiële gevolgen van de Coronacrisis is meer nodig. De Woonbond en Aedes wijzen er op dat het aantal huishoudens dat een beroep moet kunnen doen op een sociale huurwoning door inkomensdalingen de komende tijd zal stijgen. Tegelijkertijd zullen gemeenten door aankomende tekorten projecten met betaalbare woningen uitstellen. Extra stimuleren is dus juist nu hard nodig.

Minstens 30% sociale huur

Ook zijn de in de regeling gehanteerde definities voor betaalbare woningen te ruim. Daar kunnen ook koopwoningen tot 310.000 euro en ‘middenhuur’ woningen met een huurprijs tussen de 737 en 1000 euro onder worden gerekend. Dat maakt het mogelijk dat er vanuit de regeling bouwimpuls projecten worden gefinancierd waar geen sociale huurwoningen onder vallen. Omdat het tekort aan sociale huurwoningen groot is, en publiek geld zo besteed moet worden dat juist in het segment waar de nood hoog is wordt gebouwd, pleiten we daarom voor een ondergrens van 30% sociale huur in projecten die steunen op het bouwimpuls.