Te weinig sociale huur in veel gemeenten

Twee derde van de gemeenten voldoet bij lange na niet aan de eis van het kabinet om dertig procent van de woningen beschikbaar te hebben voor sociale huur, blijkt uit onderzoek van Trouw. 

Woningen in aanbouw Getty Images 

Het kabinet wil dat in ieder geval 30 procent van de woningen in een gemeente een sociale huurwoning is. Bijna twee derde van de gemeenten haalt die 30 procent niet. Vaak zelfs bij lange na niet: 40 procent van de gemeenten heeft minder dan een kwart sociale huur, bijna een op de zeven blijft zelfs onder de 20 procent steken. 

Grotere en breed toegankelijke sociale huursector nodig 

De Woonbond vindt het goed dat er eindelijk breed erkend wordt dat er veel te weinig sociale huurwoningen zijn. Tegelijkertijd vindt de Woonbond dat er in de huidige discussie nog steeds te veel over sociale huurwoningen wordt gesproken als een sociale voorziening. Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘Het gaat om een thuis. Voor een hele brede doelgroep. Voor mensen met een wat lager of een middeninkomen. Daar moet in alle gemeenten de ruimte voor zijn.’   

Wetvoorstel tegen afname sociale huur 

Landelijk gezien neemt het aantal sociale huurwoningen al lang af. De Woonbond vindt het goed dat in gemeenten met weinig sociale huur duidelijk wordt dat de ze ook moeten bijdragen aan een grotere sociale sector. Tegelijkertijd moet ervoor gezorgd worden dat de sociale voorraad niet verder krimpt, ook niet op plekken waar al veel sociale huurwoningen zijn. Een tijdje terug dienden de SP, PvdA en GroenLinks een wetsvoorstel in om het aantal sociale huurwoningen in gemeenten niet terug te laten lopen. Volgens de Woonbond is het goed om zo’n ‘slot op de deur’ te hebben en tegelijkertijd in te zetten op bijbouwen van sociale huurwoningen.