Toeslagen stoppen zonder bewijs dupeert duizenden mensen

De Belastingdienst heeft zeker duizenden mensen in financiële onzekerheid gestort door hen op een zwarte lijst te plaatsen, ook als er geen enkel bewijs was dat zij fraudeerden of iets anders misdeden. 

Vrouw leest slecht nieuws in brief
Getty Images 

Dat schrijft het NRC deze week op basis van onderzoek van advies- en accountantsbureau PwC naar een eerste deel van deze lijst. Het onderzoek circuleert al weken op het ministerie van Financiën, maar is nog niet naar de Kamer gestuurd, schrijft de krant(externe link).

Toeslagen stopgezet

Bij 750 huishoudens die op de lijst kwamen, zette de Belastingdienst zonder aanwijsbare reden toeslagen stop. Duizenden anderen werden vrijwel direct zonder verklaring onder verscherpt toezicht geplaatst. Deze mensen kwamen daardoor langdurig in financiële onzekerheid terecht. Onduidelijk blijft of burgers die door plaatsing op deze zogenaamde ‘FSV-lijst’ in de problemen kwamen in aanmerking komen voor compensatie. De afdeling die de onderzochte gevallen op een zwarte lijst plaatste, is namelijk een andere afdeling dan die tot nu toe bij de toeslagenaffaire is betrokken, meldt het NRC. Op het Meldpunt Huurtoeslag van de Woonbond komen ook veel meldingen binnen van huurders bij wie de huurtoeslag om onduidelijke redenen zijn stopgezet.

Enorme zwarte lijst

Het Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) was bedoeld om vanaf een vroeg stadium signalen van fraude te verzamelen, maar groeide uit tot een register met de gegevens van naar schatting bijna 250.000 burgers. Een tip van een ex-partner of een telefoontje om navraag te doen over de eigen toeslagen kon al leiden tot plaatsing op de lijst. Met vergaande gevolgen. Bij sommigen werd op de dag dat ze werden geregistreerd, zonder onderzoek, de toeslag al stopgezet.

Veel informatie bijgehouden

Bovendien werd er ook veel bijgehouden. In honderden gevallen kwamen de onderzoekers gegevens tegen in het register over etniciteit en nationaliteit, medische gegevens, justitieel verleden en huurcontracten. Mensen wisten vaak niet dat ze op deze lijst stonden. Zij kwamen er ook niet van af. Slechts 21 van de ruim 9.000 onderzochte gevallen zijn van de lijst verwijderd. Uit verder onderzoek moet blijken wat de gevolgen waren voor de honderdduizenden mensen die via andere afdelingen op de lijst kwamen.

Doe een melding

Is je huurtoeslag ook om onduidelijke of onterechte reden stopgezet of moet je huurtoeslag terugbetalen? Meld het op ons Meldpunt Huurtoeslag