Veel meldingen huurstijgingen tijdens Coronacrisis

De Woonbond ontving alleen vandaag al tientallen meldingen van huurders die zich zorgen maken over de huurverhoging terwijl ze onzeker zijn over hun inkomen door de Coronacrisis.

Eurohuisjes en stapel euromunten
IStock 

Zowel op ons Meldpunt Commerciële Verhuur als Meldpunt Huuralarmontvingen we vandaag veel meldingen.

Onzekerheid inkomen

Een huurder uit Amsterdam was blij met zijn nieuwe baan, maar merkt dat nu hij net boven de grens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging zit, de huur wel erg hard stijgt. Met 6,6%, terwijl er al ruim 800 euro wordt betaald. Bovendien vraagt hij zich af of zijn nieuwe werk nu wel stand gaat houden.  ‘Dat is toch niet normaal. Straks heb ik geen werk, in de ww en dan? ’ En meer huurders wijzen in de meldingen op onzekerheid over een (verwachte) daling van hun inkomen en de toch hard stijgende huur.

Verhuurderheffing

Met corporatiekoepel Aedes maakte de Woonbond al voor de Coronacrisis een afspraak over het beperken van de huurverhoging. De gemiddelde huurstijging van de huren van sociale huurwoningen van een corporatie bij elkaar stijgt niet harder dan inflatie (2,6%). Dat heeft ervoor gezorgd dat lang niet iedereen de 5,1% of 6,6% huurverhoging kreeg die anders zonder rem gevraagd hadden kunnen worden. Er kan meer als het Kabinet ook in beweging komt. Zet dit jaar een streep door de verhuurderheffing, zodat er geld genoeg is om de huren te bevriezen en te investeren in nieuwbouw en renovatie.

Motie eerste Kamer

Ollongren liet het vooralsnog bij een moreel appél op verhuurders. Een aangenomen motie in de Eerste kamer roept haar ook op om te zorgen voor overslaan van de jaarlijkse huurverhoging. Zowel in de vrije sector als de sociale huursector. Veel huurders vragen zich sindsdien af of het kabinet nog wat voor ze gaat betekenen. De Woonbond vindt dat de minister de breed gesteunde motie niet zomaar naast zich neer kan leggen.

Commerciële huursector

Ook in de commerciële huursector, waar veel woningen in de vrije huurmarkt vallen, zijn veel huurders met zorgen. Voor deze vrije huurmarkt woningen geldt geen wettelijk maximum. Bovendien zijn de huurprijzen er erg hoog, waardoor ook een laag percentage tot een hoge stijging in euro’s kan leiden.  Ook gelden de afspraken uit het Sociaal huurakkoord niet voor commerciële aanbieders van sociale huurwoningen. De zorgen voor dit segment zijn dus ook groot.