Mensen met laag inkomen in problemen door hoge energieprijzen

Er moet financiële hulp komen voor mensen met een laag inkomen die door de gestegen energieprijzen in de problemen komen. Dat vindt de Landelijke Armoedecoalitie, waar de Woonbond deel van uitmaakt. De Armoedecoalitie heeft de nieuwe minister van Armoedebeleid, Carola Schouten, hierover een brief gestuurd.

Oudere vrouw aan tafel met administratie en portemonnee
Vrouw bekijkt haar financiële situatie. GettyImages 

De Landelijke Armoedecoalitie is blij met de nieuwe ministerspost Armoedebeleid. De armoede in Nederland neemt toe. “Een miljoen mensen heeft een te laag inkomen om de vaste lasten, zoals huur en de energierekening, te betalen,” berichtte de Woonbond in het voorjaar van 2021. De Armoedecoalitie verwelkomt de nieuwe minister en doet een oproep om samen op zoek te gaan naar structurele oplossingen voor mensen die in armoede leven.

Korting energiebelasting komt achteraf

Door de sterk gestegen energieprijzen komen sommige mensen in nu grote problemen. De tegemoetkoming die de overheid in het najaar aan alle huishoudens heeft beloofd, is niet genoeg voor mensen met een laag inkomen of een uitkering die geen spaargeld hebben en in slecht geïsoleerde huizen wonen. Deze compensatie is €427 per jaar bij een gemiddeld energieverbruik. Dit geld krijg je terug via de korting op de energiebelasting. Je moet de kosten dus wel eerst zelf betalen, en dat is voor deze mensen vaak niet mogelijk.

Extra tegemoetkoming komt te laat

Voor mensen die op of net boven het sociaal minimum leven, is er een extra tegemoetkoming van €200 via de gemeente. Dit moet echter nog geregeld worden, terwijl op dit moment de energierekening voor veel mensen al te hoog is. Zowel bij de Armoedecoalitie als via het Meldpunt Energiealarm van de Woonbond komen berichten binnen van mensen die met hun jas aan in huis zitten en de verwarming niet meer aan doen, omdat ze dat niet kunnen betalen.

Compensatie niet voldoende

De totale compensatie van de overheid komt in het meest gunstige geval neer op €33 tot €50 per maand, terwijl mensen soms te maken hebben met een stijging van de energierekening van €50 tot €150 per maand. Als je geen spaargeld hebt en op het minimum leeft, kan je dit niet betalen. Voor mensen met schulden die schuldhulpverlening krijgen, is het extra problematisch omdat zij het afgesproken aflosbedrag niet kunnen nakomen. In plaats van dat schulden afbetaald worden, lopen de schulden nu op.

Verzoek aan de minister

Het verzoek van de Armoedecoalitie is om zo snel mogelijk samen te zoeken naar een gerichte compensatie voor mensen met een laag inkomen van wie de energierekening explosief stijgt zonder dat hun energieverbruik daar aanleiding toe geeft.

Doe een melding

Is je woning slecht geïsoleerd? Zit je in de kou of op de tocht? En is je energierekening huizenhoog of juist heel laag omdat je de rekening anders niet kunt betalen? Laat het de Woonbond weten via het Meldpunt Energiealarm.