Tijd voor toegankelijk woonbeleid

Woningaanpassingen zijn vaak onmogelijk en er is een groot tekort aan toegankelijke woningen voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit een onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond. Het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak van toegankelijk woonbeleid, voor álle leeftijdsgroepen.

Vrouw gebruikt traplift
Getty Images 

Door ziekte, een ongeval of ouderdom kan je vertrouwde huis veranderen in een slecht toegankelijke woning. Soms kan een woningaanpassing helpen, zoals een traplift of een inloopdouche. Maar vaak is een verhuizing nodig. Alleen, waar zijn die aangepaste woningen? Die zijn schaars, zo bleek uit een ledenpeiling van de Woonbond en een onderzoek samen met Ieder(in).

Nieuwbouw voldoet niet aan toegankelijkheidseisen

Het aanpassen van woningen verloopt moeizaam en nieuwbouw voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. Het tekort aan toegankelijke woningen speelt vooral voor jongeren en gezinnen. Ieder(in) en de Woonbond vragen daarom aandacht voor mensen met een beperking die nu onzichtbaar blijven in het woonbeleid van rijk en gemeenten.

Vooral jongeren en gezinnen lijden onder tekort

De resultaten van het onderzoek zijn duidelijk: vooral jonge mensen met een beperking en gezinnen kunnen nu vaak geen kant op. Zij willen wel aanpassingen doen aan hun woning of willen wel verhuizen naar een andere, toegankelijke woning, maar gemeenten werken niet of onvoldoende mee. En er zijn veel te weinig toegankelijke woningen beschikbaar. Veel toegankelijke woningen zijn ‘55+ woningen’ en daar kunnen jongeren met een beperking niet eens op reageren.

Nieuwe aanpak nodig

Ieder(in) en de Woonbond roepen de overheid op om te komen met een landelijk programma wonen en zorg. Gericht op álle leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd moeten gemeenten goed woonbeleid maken voor jongeren en volwassenen met een beperking en moeten belemmerende regels (zoals 55+ labels) worden aangepast. Daarnaast vinden de organisaties dat er veel meer toegankelijk gebouwd moet worden zodat alle nieuwe woningen in de basis toegankelijk zijn.

Aangepaste woning schaars

Van de 423 deelnemers aan de Woonbond ledenpeiling melden er 143 dat zij of een gezinslid een beperking hebben, waarvan 41 procent aangeeft dat dit komt door een gevorderde leeftijd. Zij weten dat aangepaste woningen schaars zijn. ‘Ik ben nu weduwe, maar toen het slechter ging met mijn man, was er sprake van dat zijn been zou moeten worden geamputeerd. Ik kreeg te horen dat ik pas in aanmerking kwam voor urgentie als zijn been eraf was’, aldus een panellid.

Particuliere woningen vaker ongeschikt

Uit het ledenonderzoek blijkt verder dat huurders van particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers vaker dan corporatiehuurders een woning hebben die ongeschikt is voor bewoners met een beperking. Ook hebben zij vaker op dit moment een woningaanpassing nodig. Voor twee derde van deze huurders is niet duidelijk hoe ze de benodigde aanpassing geregeld kunnen krijgen.

Samen met Ieder(in)

De ledenpeiling over toegankelijkheid van de Woonbond is in samenwerking met Ieder(in) opgezet. Deze koepelorganisatie komt op voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdachtendertig organisaties zijn bij Ieder(in) aangesloten en de vereniging behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen met een beperking. Ieder(in) is een vereniging. Patiëntenverenigingen en belangenorganisaties kunnen lid worden.