Zorg voor meer zonnepanelen op huurdaken

Minister Rob Jetten wil de salderingsregeling voor zonnepanelen afschaffen. De Woonbond begrijpt de kritiek op de huidige salderingsregeling, maar vindt ook dat er een alternatief gevonden moet worden waarbij juist huurders met een krappe beurs wél het voordeel van zonnepanelen op het dak krijgen.

Deze week uitte de Tweede Kamer kritiek over de afschaffing van de huidige salderingsregeling, waardoor de regering niet zomaar een meerderheid voor dit plan heeft in de Eerste Kamer. Partijen als GroenLinks en PvdA willen een regeling waarbij het voor verhuurders aantrekkelijk blijft zonnepanelen te leggen, omdat huurders anders de dupe zijn. Hierdoor zal minister Jetten goed moeten kijken naar mogelijkheden om zonnepanelen aantrekkelijk te maken voor verhuurders en huurders.

Wat is salderen?

Mensen met zonnepanelen gebruiken maar een deel van de opgewekte elektriciteit zelf. De rest wordt teruggeleverd aan het algemene elektriciteitsnet. Op momenten dat de zon niet schijnt gebruiken huishoudens met zonnepanelen ook elektriciteit van het net. Salderen betekent dat de teruggeleverde elektriciteit, inclusief alle belastingen die door consumenten over elektriciteit worden betaald, afgetrokken wordt van de door dat huishouden ingekochte elektriciteit. Een erg voordelige regeling en eigenlijk een subsidie voor huishoudens met zonnepanelen.

Wat is het probleem?

De relatief hoge bedragen die huishoudens met zonnepanelen door salderen ontvangen voor teruggeleverde stroom, worden deels betaald door de overheid, en deels door de energiebedrijven. Aan de ene kant gaat dat dus uit algemene middelen, aan de andere kant vanuit hogere energietarieven voor alle huishoudens. Zo betalen mensen zonder panelen dus mee aan het voordeel van mensen met panelen.

Herverdeling van arm naar rijk

Dat betekent in de praktijk ook een herverdeling van relatief armere huishoudens naar rijkere huishoudens. Want vooral mensen die in een duurdere woning (vrijstaand of twee-onder-één-kap) wonen hebben zonnepanelen, blijkt uit cijfers van het CBS. Uit cijfers van Aedes bleek dat slechts een op de zes woningen met zonnepanelen een huurwoning is.

Wat vindt de Woonbond?

De salderingsregeling heeft ervoor gezorgd dat veel Nederlandse huishoudens zonnepanelen hebben genomen. Vanuit dat oogpunt was de regeling succesvol. Maar binnen de huidige regeling profiteren vooral mensen met een wat hoger inkomen van de voordelen van zonnepanelen. Bovendien is er via saldering dus sprake van herverdeling. Alhoewel moeilijk inzichtelijk te maken is hoe groot dit probleem van herverdeling is, is het er wel degelijk.

Subsidie voor corporaties of salderen tot een maximum

De Woonbond ziet twee oplossingsrichtingen. Een daarvan is een gerichte subsidie voor het leggen van zonnepanelen door woningcorporaties. Op deze manier profiteren huurders van een lagere energierekening doordat ze een deel van de zonnestroom zelf gebruiken en er sprake is van een (lagere) terugleververgoeding. Door de subsidie kan het voor corporaties makkelijker uit om de panelen te plaatsen, en zal dit bij huurders tot minder hoge kosten in de huur of servicekosten leiden om de investering terug te verdienen.

Een andere oplossing is het salderen in stand houden, maar tot een vast maximum hoeveelheid stroom. Zo houdt iedereen met zonnepanelen een klein voordeel over, maar voorkom je dat mensen met een grotere portemonnee (en daarmee vaak grotere daken en meer panelen) buitensporig worden gespekt.

Zorgen om EPV-woningen

Wel heeft de Woonbond zorgen om sociale huurwoningen waarvoor huurders een zogenaamde ‘Energie Prestatie Vergoeding’ (EPV) betalen. Om deze relatief duurdere woningen te behouden voor de sociale huur, is de huur voor deze woningen op het niveau van een sociale huurwoning gebleven. Om de investering in de energiekwaliteit van de woning terug te verdienen, mogen verhuurders een EPV in rekening brengen. Als de EPV lager of gelijk is aan de energierekening, is dat voor de huurder voordelig. Maar dit zijn woningen met veel zonnepanelen. Als de salderingsregeling wegvalt, zal de energierekening stijgen. Daarmee werkt het concept niet meer en zal de huurder, naast de EPV ook weer een energierekening betalen. Omdat het hier gaat om sociale huurders met een bescheiden inkomen zouden deze woningen moeten kunnen blijven salderen, of anders zal de hoogte van de EPV ook moeten dalen.