Woonbond: combineer energielabel met energieverbruik

Regelmatig hoort de Woonbond van huurders dat ze vermoeden dat het energielabel van hun huurhuis niet klopt. Bijvoorbeeld doordat hun energieverbruik hoger is dan ze verwachten bij het energielabel dat hun huis heeft. Het energielabel van een woning zegt zeker niet alles over het energieverbruik. De Woonbond pleit ervoor om bij de volgorde van verduurzamen van huurwoningen niet alleen te kijken naar het energielabel, maar ook naar het energieverbruik.

thermografisch beeld van een woning
Met een warmtebeeld van een woning kunnen energielekken worden opgespoord. GettyImages 

In het Klimaatakkoord en de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat verhuurders huurwoningen met de slechtste energielabels (G, F en E) als eerste zullen isoleren. Bovendien is afgesproken dat huurwoningen met een energielabel hoger dan D na 2030 niet meer verhuurd mogen worden. Deze afspraken werken goed als de energielabels kloppen én als het energieverbruik van een woning overeenkomt met het label. Helaas is dat niet altijd zo.

Label kan verspringen door nieuwe rekenmethode

Ten eerste zijn er verschillen tussen de energielabels die voor 2021 zijn gemaakt, en energielabels die vanaf 2021 zijn gemaakt. Energielabels worden sindsdien anders berekend en kun je daarom niet goed met elkaar vergelijken. Labels kunnen tot wel drie labels verspringen, bijvoorbeeld van B naar E of van G naar D, maar dat komt niet vaak voor. Hoe dit komt en hoe vaak dit voorkomt, kun je lezen in het artikel Hoe wordt het label berekend?

Labelopnemers maken in 2021 te veel fouten

Ten tweede kunnen energieadviseurs die labels maken, fouten maken. Uit onderzoek blijkt dat labelopnemers in het eerste jaar van de nieuwe en ingewikkeldere rekenmethode meer fouten maken. Daarbij komt dat huurders geen inzicht hebben in het rapport dat bij het label wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat huurders wel inzage krijgen in het rapport, via MijnOverheid.nl, zodat zij het label ook kunnen (laten) controleren. Maar dit is nog niet geregeld.

Energielabel is geen keurmerk voor kwaliteit

Ten derde is het energielabel geen keurmerk voor de installatiekwaliteit van de isolatie en de energiesystemen in de woning. Het energielabel spoort geen fouten op, zoals bouwfouten, slechte installatie van isolatiemateriaal energiesystemen, of onvoorziene koudebruggen, en naden en kieren.

Twijfel bij huurders

Op 13 februari 2023 kwamen in het tv-programma Radar(externe link) een aantal voorbeelden aan bod van huurwoningen waarbij het energielabel berekend volgens de oude methode flink verschilt van het energielabel volgens de nieuwe methode. De twijfel bij de bewoners kwam vooral doordat hun energieverbruik hoger is dan dat je zou verwachten bij het energielabel, en doordat bewoners zelf het gebrek aan isolatie kunnen zien, zoals enkelglas en houten vloeren zonder isolatie. Ook bij de Woonbond krijgen we regelmatig meldingen van huurders die twijfelen aan het energielabel.

Combineer energielabel en energieverbruik

“Wat de Woonbond betreft moeten verhuurders dan ook niet blind sturen op energielabels, maar ook naar het werkelijke energieverbruik kijken,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsadviseur energie bij de Woonbond. “Het onderzoek ‘Energielabel zegt niet alles over energieverbruik’(externe link) van de Rabobank zien wij als een bevestiging dat het onwenselijk is om te veel absolute waarde aan het energielabel te verbinden.”

Neem klachten serieus

De Woonbond heeft daarom een brief geschreven aan de Tweede Kamer. De Woonbond vindt dat als het energieverbruik flink afwijkt van wat je op basis van een goed energielabel mag verwachten, dat verhuurders dergelijke klachten serieus moeten nemen. De Woonbond wenst dat verhuurders bij een grote afwijking tussen het energielabel en het energieverbruik de woning controleren en waar nodig verbeteren.

Twijfel jij of je energielabel wel klopt? En woon je in een sociale huurwoning met label A, B of C? Dan komt Radar graag met je in contact voor een televisie-item. Vul het formulier in op de website van Radar(externe link).