Meer huurwoningen en meer werk

Woningen in aanbouwGetty Images 

Het levert snel extra werkgelegenheid op, vooral in de bouw. Een halvering van de heffing zorgt ervoor dat duizenden extra mensen de komende vier jaar aan het werk kunnen. Een stevige impuls voor de economische ontwikkeling, hard nodig in de huidige omstandigheden. Dat blijkt uit berekeningen van economisch onderzoeksbureau SEO in opdracht van corporatiekoepel Aedes.

Begroting

‘Er wordt terecht grote druk uitgeoefend op het kabinet om wat te doen aan de verhuurderheffing voor woningcorporaties’, aldus Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. ‘Corporaties kunnen dan meer bouwen en meer mensen aan een betaalbaar en energiezuinig huis helpen. We weten allemaal hoe hard dat nodig is. Maar dat niet alleen: het rapport van SEO laat zien dat het mes aan twee kanten snijdt. De extra investeringen leveren veel extra werk op voor bouwbedrijven. Duizenden werkloze bouwvakkers en aannemers zonder opdrachten komen er door aan de slag. Dat heeft onze economie op het moment hard nodig. Een open kans die dit kabinet in haar laatste begroting niet mag laten liggen’, aldus Van Rijn.

Werkgelegenheid

De zekerheid dat corporaties extra investeringsruimte van 20 miljard hebben, levert al snel extra opdrachten op voor bouwbedrijven en toeleveranciers. SEO becijferde dat het in vier jaar (2022 tot en met 2025) voor hen maar liefst 11 miljard aan extra omzet zou betekenen. Dat leidt in de bouw en andere sectoren tot bijna 60.000 arbeidsjaren (fte) aan extra werkgelegenheid. In economische termen zou het BBP (bruto binnenlands product) bruto met ruim 5 miljard toenemen. Een stevige economische impuls.

SEO maakt ook een prognose voor de langere termijn. De extra omzet voor bedrijven zou dan uitkomen op 38 miljard, wat 180.000 arbeidsjaren (fte) extra oplevert. Het BBP zou bruto met 18 miljard toenemen.

Aedes: Huurverhoging geen alternatief

Een vergelijkbare verhoging van het investeringsvermogen kan ook worden bereikt door de huren van alle corporatiewoningen de komende jaren met 0,5 procent extra (boven inflatie) te verhogen. Aedes-voorzitter Van Rijn: ‘Daar zijn wij echter faliekant tegen. Sowieso willen we extra belastingen niet op huurders verhalen, zeker niet in deze tijd. Gelukkig ziet iedereen dat nu in. De oplossing zit echt in het afbouwen van die heffing. Dit kabinet kan nog een forse stap zetten, die al op korte termijn effect heeft.’

Woonbonddirecteur Zeno Winkels vindt dit een goed signaal: ‘Het tijdens een economische crisis blijven belasten van sociale huur is niet uit te leggen. De heffing is tijdens de vorige crisis ingevoerd met exploderende huurprijzen en kelderende nieuwbouw van sociale huurwoningen tot gevolg. Die fout, ten koste van huurders en woningzoekenden, mag de politiek niet nog eens maken. Juist corporaties investeren nog in nieuwbouw tijdens zwaar economisch weer, en jagen daar ook de bouw en de economie mee aan. Maar dan moet het wel gedaan zijn met het kapot belasten van de sociale huursector. Dan kan er ook meer gedaan worden aan betaalbare huren, want de huurprijs is voor veel huurders al te hoog’

Lange termijn

Het onderzoek Opgaven en Middelen liet zien dat corporaties op langere termijn maar liefst 31 miljard tekort komen om al hun opgaven uit te voeren. Van Rijn: ‘Als je dat in één keer op wilt lossen: schaf de heffing helemaal af. Dan kunnen we ook weer aan de slag met middenhuur-woningen, waar mensen om schreeuwen. En dan zorgen we er samen voor dat we een land blijven waarin iedereen een goed huis kan vinden.’

De Woonbond pleit ook voor het afschaffen van de verhuurderheffing.