Rechters waarschuwen tegen hoge proceskosten huurders

Rechters waarschuwen in een serie zogenaamde ‘buikpijndossiers’ in het ‘jaarverslag van de rechtspraak’ onder meer voor te hoge proceskosten voor huurders wanneer ze hun zaak verliezen.

Getty Images 

Rechtspersonen (bijvoorbeeld verhuurders) betalen hogere griffiekosten dan privé personen. Bij verlies van een zaak moet de huurder meestal ook de kosten betalen van de griffiekosten van de verhuurder (en wanneer de huurder wint, betaalt de verhuurder voor de proceskosten van de huurder).

Verder in de problemen

Dat zorgt ervoor dat huurders, als ze een zaak verliezen, met hoge kosten kunnen worden geconfronteerd terwijl het bijvoorbeeld om zaken gaat waarbij er al sprake is van een huurachterstand en schulden. Huurders komen hierdoor vaak nog verder in de problemen. De Rechtspraak ziet vaak situaties waarin huurders met een huurachterstand met hoge proceskosten worden geconfronteerd, schrijven ze op hun website(externe link).

Verhuurder wil uitspraak vaak afwachten in plaats van een betalingsregeling treffen

Verder wordt gesignaleerd dat een huurder regelmatig om een betalingsregeling heeft gevraagd, maar dat de verhuurder daarover pas in gesprek wil ná de rechtszitting. De proceskosten zijn dan al gemaakt en komen vaak bovenop de schuldenlast die de huurder al draagt. In het dossier pleiten rechters er dan ook voor de mogelijkheid te krijgen om betalingsregelingen op redelijkheid te toetsen en die betalingsregelingen zelf op te kunnen leggen. Dat zorgt er ook voor dat verhuurders wellicht eerder akkoord gaan met een een betalingsregeling. 

Zorgen om kosten en toegang tot recht

De Woonbond maakt zich zorgen om de hoge proceskosten. Niet alleen brengt dit hoge kosten met zich mee voor huurders in een benarde positie, ook raakt het het toegang tot het recht. Huurders zijn misschien minder snel geneigd een serieuze zaak als een huisuitzetting aan te vechten, als ze bang zijn ook nog eens met een torenhoge rekening te worden geconfronteerd.