Gratis isolatie vanaf 2023 bij woningcorporaties

Huurders bij woningcorporaties krijgen geen huurverhoging meer voor isolatiemaatregelen. Dit geldt voor alle isolatiemaatregelen die na 1 januari 2023 worden opgeleverd, vinden de Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

In juni 2022 werden de Nationale Prestatieafspraken(externe link) ondertekend. Daarin staat dat isolatiemaatregelen die corporaties nemen voor huurders vanaf 1 januari 2023 gratis worden. Aedes en de Woonbond zijn het eens over de uitleg van deze afspraak, namelijk dat dit geldt voor alle opleveringen na renovatie vanaf 2023.

Welke isolatie is gratis?

De volgende isolatiemaatregelen moeten woningcorporaties zonder huurverhoging uitvoeren:

  • Isolatie van de gevels: zowel binnenisolatie en buitenisolatie, als spouwisolatie en isolatiepanelen
  • Isolatie van de daken: zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant
  • Isolatie van de vloer en kruipruimte
  • Vervanging van ramen, deuren en kozijnen
  • Kierdichting

Wel huurverhoging voor installaties

Met deze afspraak vervalt ook de Vergoedingentabel voor duurzaamheidsmaatregelen die eerder is overeengekomen. Wel blijft het mogelijk om voor installaties zoals een warmtepomp of zonnepanelen een huurverhoging (of verhoging van de servicekosten) te vragen. 

Jaarlijks tienduizenden woningen isoleren

Woningcorporaties hebben afgesproken om in 2028 alle sociale huurwoningen met een E-, F- en G-label te hebben verbeterd. Dat betekent dat de komende jaren tienduizenden huurwoningen per jaar verbeterd moeten worden. Nu duidelijk is dat voor de isolatiemaatregelen geen huurverhoging zal worden gevraagd, zal het voor huurders veel aantrekkelijker zijn om met een voorstel in te stemmen. Zo zal deze afspraak bijdragen aan een versnelling van de verduurzaming.

Woonlasten verlagen

Het beter isoleren van huurwoningen zonder huurverhoging helpt ook om de ernstig opgelopen woonlasten (huur en kosten voor energie) van huurders te verlagen. Door de afschaffing van de verhuurderheffing hebben woningcorporaties ook genoeg geld om huurwoningen goed te isoleren.

Heb jij een slecht geïsoleerde woning? Heb je een torenhoge energierekening of stook je niet meer omdat je dat niet kunt betalen? Doe een melding op ons Meldpunt Energiealarm.
Daarnaast voert de Woonbond de campagne ‘Haal energie uit je rekening’ om huurders te helpen energie te besparen. Lees onze tips en inspiratie.