Raad van State kraakt versoberen huurtoeslag, Woonbond roept op er vanaf te zien

De Raad van State kraakt de versobering van de huurtoeslag door over te stappen naar de Normhuur. De RvS adviseert de hervorming van de huurtoeslag niet in te voeren, maar te herzien met ‘passende aandacht voor de gevolgen voor de burger’. De Woonbond roept het kabinet op om helemaal af te zien van de voorgestelde overstap naar de zogenaamde ‘normhuur’.

De normhuur houdt in dat huurders geen huurtoeslag krijgen ten opzichte van de feitelijke huur die ze betalen, maar ten opzichte van een ‘normhuur’. Omdat de werkelijke huur vaak hoger is, gaat ongeveer twee derde van de huurtoeslagontvangers erop achteruit.

‘Terwijl steeds meer huurders moeite hebben rond te komen door oplopende kosten voor levensonderhoud, is het verlagen van de huurtoeslag voor huurders met een relatief hoge huur al helemaal niet te verdedigen,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels.

Naast de Raad van State en de Woonbond hebben ook het NIBUD, VNG en woningcorporatiekoepel Aedes opgeroepen af te zien van de normhuur.