Senaat neemt reparatiewet tegen uitbreiding tijdelijke huur aan

Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met een reparatiewet waarmee wordt voorkomen dat verhuurders nog vaker tijdelijke huurcontracten kunnen aanbieden, en huurders hier ook nog eens een minimale periode aan vastzitten.

Doordat de reparatiewet deze week is aangenomen gaat de verruiming van de tijdelijke contracten niet door.

Koppeling aan opkoopbescherming

Het oorspronkelijk voorstel voor meer tijdelijke huurcontracten kwam van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis en werd uiteindelijk onderdeel van het wetsvoorstel over de opkoopbescherming. Met die opkoopbescherming kunnen gemeenten voorkomen dat huizen worden opgekocht door beleggers waarna ze duur in de verhuur gaan. Dat vergroot de kansen van koopstarter. 

Oproep Woonbond

Er is veel politiek draagvlak voor de opkoopbescherming maar niet voor nog meer tijdelijke huurcontracten. De Eerste Kamer kan in principe alleen voor of tegen de wet stemmen. In een brief riep de Woonbond de Eerste Kamer op de extra tijdelijke huurcontracten tegen te houden. Dat gebeurde uiteindelijk doordat de Eerste Kamer instemde met de wet voor de opkoopbescherming, met de toezegging van minister Ollongren dat er een reparatiewet kwam om het deel over de tijdelijke contracten tegen te houden.

Twee wetten

Nu gaan er per 1 januari twee wetten in. Een eerste wet die zorgt dat gemeenten vanaf 1 januari de opkoopbescherming in kunnen zetten, en een tweede wet die ervoor zorgt dat het deel over de tijdelijke huurcontracten uit de eerste wet gelijk wordt geblokkeerd. De Woonbond is blij dat de Eerste Kamer druk heeft uitgeoefend op de minister en deze verslechtering van woonzekerheid voor huurders zo tegen heeft weten te houden.

Pak bestaande tijdelijke contracten aan

Uit een recente evaluatie blijkt dat de huidige toegestane tijdelijke contracten al voor veel ellende zorgen. De woonbond heeft bij de evaluatie dan ook aangegeven dat de tijdelijke huurcontracten aan banden moeten worden gelegd. Tijdelijke huur is in de commerciële huurmarkt inmiddels de norm geworden. Dat zorgt ervoor dat huurders met veel stress en onzekerheid leven, minder snel hun recht halen bij slecht onderhoud of te hoge huurprijzen en servicekosten. De evaluatie laat zien dat de aankomende minister van Volkshuisvesting de wildgroei aan tijdelijke contracten moet aanpakken