Jaarverslag 2020 Koepel Mooiland Grave

pastedGraphic.png

Koepel Mooiland Grave

Jaarverslag 2020

De Koepel Mooiland Grave heeft in 2020, door alle regelingen rondom corona, niet de gelegenheid gehad om de kalender, zoals die was opgesteld voor 2020 in zijn geheel te realiseren. Dit betreft dan vooral vergaderingen en scholing.

Overleg

De Koepel Mooiland Grave heeft in 2020 4 x zelf vergaderd, en 4 x met Mooiland, in een zogenoemd Operationeel Overleg waarbij ook de collega’s van de KMAS  ( Koepel Mooiland Allen samen) aanwezig zijn. 

Het dagelijks bestuur, bestaande uit Gerrie Knuiman (voorzitter) Marion Scholten( penningmeester)  en Johanna van Mun ( secretaris) heeft 4 x overleg gehad met de directie van Mooiland. ( Bestuurlijk Overleg)

Het dagelijks bestuur heeft  5 x onderling overleg gevoerd, veelal via videobellen of teams.

De Koepel Mooiland Grave en de KMAS  hebben 1 x overleg gehad over de samenwerking ( Alliantie)

De Koepel Mooiland Grave bestond begin 2020 uit 12 personen, aan het eind van 2020 nog uit 8, doordat leden, door hun baan, ziekte en leeftijd zijn gestopt met hun werkzaamheden voor de Koepel.

Afscheid hebben genomen: Mevr. Tiny Caris, ( HO Grave), Mevr. Jose Lichteveld ( HO Boxmeer ) de Hr. Jacques Willemsen ( HO Landerd) en Mevr. Esther Kersten ( HO Cuijk).

Als nieuwe leden zijn aan de overleggen aangeschoven:  de Hr. Luc van Dreumel ( HO Cuijk) , de Hr. Henk van der Pennen en Cees Kamp ( beide van de HV Brusselse Poort in ’s-Hertogenbosch). 

De volgende onderwerpen zijn besproken:

Buurtideeenfonds ( voorheen participatiefonds)

Samenwerking met de KMAS ( Alliantie)

Activiteitenplannen van Mooiland en de lokale activiteitenplannen

Huuraanpassing 2020 

Duurzaamheid

Servicekosten bij aanleg zonnepanelen

Vergoeding bij woningverbetering

Aanpassing strategie BAAN gemeente ( Breda, Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen)

Complex gewijze verkoop van woningen

Ontheffing voor Mooiland in Den Haag

Er zijn  i.s.m. de KMAS werkgroepen geformeerd voor de volgende onderwerpen

Huuraanpassing 2020  2 x vergaderd

Duurzaamheid 4 x vergaderd

Vergoeding bij woningverbetering  2 x  vergaderd

Servicekosten zonnepanelen  1 x  vergaderd

Buurtideeenfonds 4 x  vergaderd 

Uitgebrachte adviezen/zienswijze:

In 2020 heeft de Koepel Mooiland Grave i.s.m. de KMAS de volgende adviezen/ zienswijze uitgebracht:

Huuraanpassing 2020

Vergoeding bij woningverbetering

Servicekosten bij aanbrengen zonnepanelen

Aanpassing strategie BAAN ( Breda, Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen) Gemeenten naar AAN ( Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen)

Ontheffing Den Haag voor Mooiland

Verkoop Noord Holland Noord 

 Buurtideeenfonds ( voorheen participatiefonds)

De werkgroep Buurtideeenfonds, bestaande uit: Marion Scholten, Johanna van Mun ( Koepelleden)  Judith Peters ( Mooiland ) en Jan Smulders( penningmeester) heeft in 2020  28 aanvragen gehonoreerd, die variëren van het opfleuren van een dakterras van een wooncomplex, een schaduwdoek aan een pergola van een verzorgingshuis, bloembakken bij de centrale voordeur van een complex , tot een bijdrage bij afsluiting van grootse renovatie en kerstbomen/lichtjes.

Bij enkele bewonersavonden ( die nog wel hebben kunnen plaatsvinden) heeft Johanna van Mun uitleg gegeven over het buurtideeenfonds, werk van de Koepel Mooiland Grave, en de gemeentelijke Huurdersorganisaties.  

De financiën van Koepel Mooiland Grave zijn in november 2020 door Mooiland gecontroleerd, en goed bevonden

Er is een gesprek geweest met de organisatie die werft voor een nieuwe bestuurder. 

Koepel Mooiland Grave is gevraagd naar wat zij belangrijk vindt waar een bestuurder aan moet voldoen om zo input te geven aan de profielschets.

De Koepel Mooiland Grave blijft werken aan kwaliteit 

Januari 2021

Johanna van Mun

Secretaris