Hoe werken aanbodsites voor sociale huur?

Zoek je een sociale huurwoning? Schrijf dan in op een site waar woningcorporaties die woningen aanbieden. Hoe dat werkt hangt af van de regio waarin je zoekt.

Dame achter laptop
Getty Images 

Woningcorporaties hebben als wettelijke taak: verhuren van betaalbare woningen aan mensen met een bescheiden inkomen. Winst maken op verhuur of woningbemiddeling is dus niet hun doel. Daarin onderscheiden ze zich van vastgoedbeleggers, commerciële woningbemiddelaars en particuliere pandjesbazen.

Geen landelijk aanbodsysteem

Een landelijke website waar je alle sociale huurwoningen kunt vinden is er niet. Ben je in meerdere regio’s op zoek? Dan moet je op meerdere websites inschrijven. Welke regels er gelden voor het toewijzen van woningen kan per regio of gemeente en dus per website een beetje anders zijn.

Inschrijven meestal niet gratis

Bij veel websites die sociale huurwoningen aanbieden, moet je betalen om als woningzoekende in te schrijven. Kosten variëren van 7,50 tot 75 euro. Niet overal kost inschrijven geld. In gebieden met minder nijpende woningnood zijn er sites waar je pas hoeft te betalen als je een woning accepteert. Of waar inschrijven gratis is.

Inschrijving vaak jaarlijks verlengen

Bij veel sites is het wel nodig om je inschrijving jaarlijks te verlengen, zodat de aanbieder weet dat je nog steeds actief op zoek bent. Soms is verlengen gratis, maar vaak zijn er jaarlijkse verlengingskosten. Hoe hoog die kosten zijn verschilt per site. En er zijn ook websites waarbij verlengen niet hoeft.

Vaak één systeem voor alle woningen in zelfde regio

In veel regio’s werken woningcorporaties samen in een aanbodsysteem voor sociale huurwoningen. Er is dan één site met al het aanbod van de sociale verhuurders die in de regio actief zijn. Er zijn ook sociale verhuurders die hun aanbod zelf adverteren. Zij hebben een eigen site waar je in kunt schrijven voor het aanbod van die ene woningcorporatie.

Soms meer dan één site voor woningen in zelfde gemeente

In sommige gemeenten is het aanbod aan sociale huurwoningen over meerdere sites verspreid. Zoek je bijvoorbeeld in Purmerend? Dan moet je inschrijven bij 2 sites. Zoek je in Enschede of Steenwijkerland? Dan zijn er 3 sites waar je aanbod kunt vinden. Ook in een aantal andere gemeenten is het aanbod aan sociale huurwoningen over meerdere websites verdeeld.

Altijd inkomenseisen

Als je een sociale huurwoning van een woningcorporatie wilt gaan huren, mag je inkomen niet te hoog zijn. Bijna overal geldt dat iedereen het aanbod kan bekijken, maar dat je pas op aanbod kunt reageren na inschrijven en uploaden van een recente inkomensverklaring.

Waar kun je inschrijven?

In dit overzicht zie je per provincie via welke websites woningcorporaties hun sociale huurwoningen aanbieden. Is je inkomen niet te hoog voor sociale huur? Dan is inschrijven in de regio(s) waar jij op zoek bent uiteraard nuttig, al betekent dit helaas niet dat je snel aan de beurt bent voor een woning.

Ook aanbod in vrije sector

Verdien je te veel voor sociale huur? Veel woningcorporaties verhuren ook woningen met een geliberaliseerde huurprijs. Op de aanbodsites voor sociale huur staat ook vermeld waar je dit vrijesectoraanbod kunt vinden. Als je wilt reageren op vrijesectorwoningen is inschrijven meestal niet nodig, maar ook hiervoor geldt dat de vraag veel groter is dan het aanbod.