Jaarverslag 2020 Stichting Huurder Belangen Landerd

Als huurders organisatie hebben we niet al onze plannen, zoals beschreven in ons jaarplan 2020, kunnen uitvoeren door de pandemie van Corona.

De stichting heeft 4x zelf vergaderd, zowel fysiek als via videobellen.

 Met Mooiland (woonconsulente Steffie Smit en technisch beheerder Morgan Vloet) 3x.  

Een lid van de organisatie ( Mevr. Alison Eradus) zit namens de Stichting in de werkgroep Dorpsontwikkeling Reek, en heeft 11 x een vergadering bijgewoond.  

Bij de overleggen aangaande de prestatieafspraken met de Gemeente Landerd en Mooiland zijn we 2 x met meerdere leden aanwezig geweest. (Mevr. Johanna van Mun, Mevr. Lolita van Beek, Hr. Jacques Willemsen  en Mevr. Alison Eradus. )

Mevr. Johanna van Mun heeft 4x deelgenomen, zowel fysiek als in Teams. Mevr. Van Mun heeft de prestatieafspraken, in haar functie als voorzitter , ondertekend namens  de stichting.

Hr. Jacques Willemsen en mevr. Johanna van Mun nemen, namens de Stichting, deel aan de overleggen met de overkoepelende organisatie Koepel Mooiland Grave. Deze zijn 4 x bijeen geweest.

De Hr. Jacques Willemsen heeft eind 2020 zijn werkzaamheden voor de Koepel Mooiland Grave stop gezet.

De Stichting Huurder Belangen Landerd kan in 2020 een nieuw lid verwelkomen, te weten Mevr. Myriam Albers.

We hebben als huurdersorganisatie bekendheid gegeven aan onze organisatie door middel van flyers en een welkomstkaartje bij nieuwe huurders in de brievenbus te doen.

Bij renovatie aan woningen van Mooiland zorgen we dat er een  brief bij de desbetreffende huurders wordt bezorgd waarin wij wijzen op het bestaan van de organisatie. 

Huurders  kunnen ons dan bellen met vragen  als men er niet uit komt bij een eventueel meningsverschil tussen huurder, aannemer en/ of Mooiland 

In 2020 is Mooiland begonnen met de plannen voor sloop en nieuwbouw te Schaijk, op het pleintje In Den Bogerd.

De Stichting is daar nauw bij betrokken, zowel bij de bewonersbijeenkomsten als individueel voor de huurders. Ook daar hebben we door middel van deelname aan de bewoners bijeenkomsten en brieven de huurdersorganisatie bekend gemaakt.

Februari 2021

Johanna van Mun