Schaijk, november 2023

Betreft: terugkoppeling enquête Huurdersorganisatie 

Beste  bewoner

Begin Oktober  heeft de Stichting  Huurders  Belangen Landerd een enquête  gehouden onder 1100 bewoners van Mooiland in Schaijk, Reek en Zeeland.     10 % van de bezorgde enquêtes zijn ingevuld, en teruggestuurd, waarvoor onze dank.

Gelukkig kent u onze huurdersorganisatie over het algemeen wel,   en weet u ons te vinden als u denkt dat er iets is waarbij wij u kunnen helpen. Wij zijn er voor de huurders van Mooiland, ook al zal het niet altijd lukken om een bevredigend antwoord voor u te hebben.

Het was goed om te zien dat het merendeel van de bewoners tevreden is over Mooiland, zowel wat betreft de contacten met Mooiland als  de snelheid waarmee wordt gereageerd bij hulp vragen.

Wij hebben regelmatig overleg met Mooiland over de door u aangedragen onderwerpen, zoals meer woningen, duurzame woningen, woningen voor alle leeftijden, betaalbaar, en een schone en  veilige omgeving.  De lijntjes tussen Mooiland en de huurdersorganisatie zijn kort.

Wat betreft bovenstaande opmerkingen: wist u dat wij dan ook, samen met Mooiland, aan  tafel zitten met de Gemeente Maashorst  om te overleggen over sociale woningbouw en een schone en veilige omgeving? Dit is een van de onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt en vastgelegd in de prestatieafspraken.

Wij zullen uw opmerkingen/klachten die bij de Gemeente thuis horen meenemen als we in overleg zijn met de Gemeente. Dit ging vaak over de slechte fiets/ wandelpaden en slecht onderhoud van het groen in de kernen.

Enkele bewoners hadden hun adres erbij gezet, en dus konden we de opmerking/ klacht direct doorgeven aan Mooiland, waardoor er snel een oplossing kan komen, of al is gebeurd.

Enkele bewoners hebben aangegeven te willen verhuizen cq   kleiner te willen gaan wonen, het zou fijn zijn als deze bewoners hun adres bekend maken, dan kan Mooiland hen benaderen hierover.

Aangezien de meerderheid heeft aangegeven de nieuwsbrief op papier te willen ontvangen zullen wij tweemaal per jaar een nieuwsbrief uitbrengen, en als het nodig is vaker.  U vindt bij deze brief ook wat flyers van Mooiland over onderwerpen die voor u van belang, of handig om te weten zijn.

 Er zullen in de diverse dorpshuizen en de bibliotheek flyers te vinden zijn van Mooiland met daarop handige informatie voor de bewoners.

Het is in deze tijd belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij Mooiland en de huurdersorganisatie. Daarom verwijzen wij u ook graag naar de website van onze huurdersorganisatie.  www.sthb-landerd.nl 

Mocht u nog vragen hebben, dan weet u ons te vinden.

Vriendelijke groet,

St. Huurder Belangen Landerd