4 op de 10 woningcorporaties past inkomensafhankelijke huurverhoging toe

Onderzoek van de Woonbond wijst uit dat bijna 40% van de woningcorporaties in Nederland de inkomensafhankelijke huurverhoging toepast. Terwijl dit beleid de doorstroming zou moeten bevorderen, kunnen veel huurders helemaal geen andere woning vinden. Hierdoor komen zij financieel klem te staan. Bovendien krijgen huurders deze huurverhoging ook nog als de huurprijs al erg hoog is. Daarom pleit de bond voor afschaffing van deze oneerlijke en ineffectieve maatregel.

De inkomensafhankelijke huurverhoging zet veel huurders financieel klem.  © Getty 

De Woonbond heeft 278 huurdersorganisaties uit het hele land gevraagd naar de afspraken die zij met hun verhuurder gemaakt hebben over het huurbeleid. Zij hebben veelal geadviseerd om de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toe te passen, waarop 40% van de woningcorporaties besloten heeft dit toch te gaan doen. Hierdoor gaan de huurprijzen van huurders met een jaarinkomen boven € 48.836,- niet omhoog met enkele procenten, maar met enorme sprongen van € 50,- of zelfs € 100,-.

Ieder jaar neemt besteedbaar inkomen verder af

De gevolgen voor deze huurders worden duidelijk uit de vele tientallen verhalen die zijn binnengekomen bij het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond. Zij geven aan te moeten bezuinigen op onder meer boodschappen, kleding of lidmaatschappen van verenigingen. Doordat de huurprijzen jaar op jaar doorstijgen en de inkomens vaak niet zodanig meestijgen, neemt het besteedbare inkomen steeds verder af.

Zelfs boven sociale huurgrens blijft verhoging doorgaan

Ook huurders die door dit beleid inmiddels al veel meer dan de sociale huurgrens van 808 euro betalen, kunnen nog steeds opgezadeld worden met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij worden behandeld alsof ze ‘te goedkoop’ wonen. De Woonbond vindt inkomensafhankelijke huurverhogingen bij al hoge huurprijzen onbegrijpelijk.

Verhuizen of inkomen verhogen geen optie

oor gepensioneerden die geen profijt hebben van CAO-loonstijgingen is het ook wrang. Zo laat bijvoorbeeld de heer Corstanje bij het Meldpunt Huuralarm weten: “Vanwege het pensioen dat ik bij elkaar heb gewerkt, word ik door de inkomensafhankelijke huurverhoging gestraft en mag ik een groot deel daarvan weer inleveren bij de verhuurder. Terwijl wij geen mogelijkheid hebben om te verhuizen of ons inkomen te verhogen.”

Oneerlijk en ineffectief

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, is principieel tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging: “Inkomenspolitiek hoort bij de overheid te liggen, niet bij de verhuurder. Ook mensen die al een torenhoge huur betalen worden hard geraakt. Dat vindt de Woonbond zeer onrechtvaardig. Daarom moet de politiek een einde maken aan de oneerlijke en ineffectieve inkomensafhankelijke huurverhoging.”