Compensatie voor stijgende energieprijzen moet anders

Het kabinet trekt 2.7 miljard euro uit om huishoudens te compenseren voor stijgende energieprijzen. Woonbond, FNV en Milieudefensie bepleiten dat de compensatie gerichter terecht komt bij huishoudens die in de knel zitten.

Energiearmoede
In Nederland leven zo’n 550.000 huishoudens in energiearmoede. Huishoudens met een laag inkomen en hoge stookkosten die de rekening niet kunnen betalen of die daarom de kachel uit laten. 89% van deze groep woont in een huurwoning.  Getty Images 

In de compensatieplannen van het kabinet wordt een bedrag van 2,7 miljard euro uitgesmeerd over álle huishoudens, rijk en arm. Door de helft van dit bedrag in te zetten voor een generieke compensatie en de andere helft via de huurtoeslag bij huurders met een krappe beurs terecht te laten komen, kan het kabinet gerichter de huishoudens helpen die in de knel zitten of dat dreigen te komen.

Doorrekening compensatieplan door Nibud

Het compensatieplan van Woonbond, FNV en Milieudefensie is doorgerekend door het Nibud. Die bracht voor verschillende categorieën huishoudens met een minimumloon of in de bijstand in kaart hoe het plan uitpakt. Gemiddeld genomen is een stel met kinderen in de bijstand 53 euro per maand beter af en een alleenstaande met minimumloon gemiddeld 69 euro per maand.

Lees ook: