Beperking invloed WOZ in puntenstelsel uitgesteld

De regeling die de invloed moet beperken van de WOZ-waarde op de maximaal toegestane huurprijs, is uitgesteld tot in elk geval 1 januari 2022.

Dat is op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die verzocht vlak voor het zomerreces minister Ollongren om de ingangsdatum van het ‘Besluit inzake maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering’ uit te stellen tot januari 2022.

Maximaal 33 procent van het puntentotaal

Het besluit moet ervoor gaan zorgen dat de WOZ-waarde van een woning beperkt meetelt bij het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs. De invloed van de WOZ-waarde zou beperkt worden tot maximaal 33 procent van het totale aantal (woningwaarderings)punten, die de maximaal toegestane huur bepalen.

Regeling al begin 2019 aangekondigd

Deze regeling zou aanvankelijk in oktober 2021 ingaan. Het was al in februari 2019 aangekondigd door de minister als onderdeel van een pakket aan maatregelen voor de woningmarkt.

Significante effecten in de G4

Sinds de invoering van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel in 2015 zijn woningen veel makkelijker in de vrije sector te verhuren en zijn de maximaal toegestane huurprijzen voor veel woningen gestegen. Dat had significante effecten in met name de G4, zo bleek uit onderzoek door ABF in 2019.

Afname aantal sociale huurwoningen

Latere inwerkingtreding van de regeling betekent dat een (onbegrensd) aandeel WOZ-punten, met name in de grote steden, leidt tot een toenemende mogelijkheid tot liberalisatie van huurprijzen. En ook tot een afname van het aantal huurwoningen met een gereguleerd contract, zo schrijft minister Ollongren in een schriftelijk overleg met de VVD-fractie over dit onderwerp(externe link) (6 juli 2021). 

Politieke spelletjes

Volgens voormalig Woonbonddirecteur Paulus Jansen is het uitstel van de regeling te danken aan ‘politieke spelletjes’ van de VVD, zo laat hij in online magazine Stadszaken.nl(externe link) weten: ‘Als deze regeling ingaat, betekent dat lagere huren voor zo’n 20 duizend huurders, en mogen nog eens 20 duizend andere woningen niet worden geliberaliseerd. Alleen de echte huisjesmelkers zijn voor behoud van het oude systeem.’

Niet controversieel, wel uitgesteld

Eerder had VVD-Kamerlid Koerhuis al geprobeerd om de regeling als ‘controversieel’ te laten bestempelen. Vlak voor het reces stuurde Koerhuis een waslijst aan vragen over de regeling naar de minister. Volgens Jansen wil de VVD de regeling opnieuw als wisselgeld inzetten bij de kabinetsformatie. Na het zomerreces volgt een tweeminutendebat over de inwerkingtreding van de regeling.