Controleer de huurverhoging

Veel huurders krijgen binnenkort een huurverhoging op de mat. De  jaarlijkse huurverhoging moet in de sociale huursector aan veel regels voldoen.

Met onze online check(externe link) huurverhoging kunnen huurders controleren of ze succesvol bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging. De check levert dan een modelbezwaar die past bij jouw situatie.

Zorgen om huurverhoging

De Woonbond maakt zich zorgen over de jaarlijkse huurverhoging terwijl veel mensen in deze periode door de coronacrisis met een inkomensdaling te maken krijgen. Dat moet zoveel mogelijk worden opgevangen door dalende inkomens te compenseren. Maar ook hebben we de oproep gedaan om de huurverhoging te beperken. In het Sociaal Huurakkoord maakten we eind 2018  al afspraken met woningcorporaties om de gemiddelde huurstijging niet boven inflatie uit te laten komen. Dat zorgt in ieder geval voor enige rem op de huurstijging bij woningcorporaties. Ook maakten we met corporaties afspraken over huurverlaging en bevriezing. 

Huurverlaging en bevriezing

In het Sociaal Huurakkoord hebben we afspraken gemaakt met corporaties over huurbevriezing en verlaging. Het gaat om huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur. Lees ons webartikel Huurverlaging en bevriezing in 2020 voor meer informatie. Er volgt binnenkort nog een check waarmee huurders kunnen kijken of ze aanspraak kunnen maken op huurbevriezing of verlaging. 

Controle wettelijke regels huurverhoging 

Toch kunnen individuele huurders, en zeker sociale huurders in de commerciële huursector tegen hoge huurstijgingen aanlopen. In deze check geven we de wettelijke regels aan, zodat huurders in ieder geval kunnen controleren of de huurverhoging niet hoger is dan wettelijk toegestaan, en aan alle andere wettelijke eisen voldoet. Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging is te lezen in ons webdossier over de jaarlijkse huurverhoging.