Jaarverslag 2019 Stichting Huurder Belangen Landerd

door: Johanna van Mun – Secretaris Stichting Huurder Belangen Landerd

De stichting heeft in 2019 4 x vergaderd zonder Mooiland, en 3 x met Mooiland.

Afscheid genomen van Eric van de Haar, nieuw lid: Alison Eradus, die Reek gaat vertegenwoordigen. 

Besproken onderwerpen:

Werkgroep wonen Reek, Initiatief groep Zeeland en Toekomst van Schaijk. NL doet, participatiefonds, prestatieafspraken, opknappen van wijken/buurten, sloop/nieuwbouw In Den Bogerd te Schaijk, huurverhoging,/ verlaging, sociaal plan bij sloop en nieuwbouw, leeftijd labels van woningen van Mooiland.

Scholing

De leden van de Huurder Belangen  Landerd hebben de basis cursus volkshuisvesting gevolgd die georganiseerd was door de Koepel Mooiland Grave

NL Doet

Tijdens  NL doet, die dit jaar in Zeeland het beweeghofke heeft gerealiseerd , heeft de huurdersorganisatie voor de lunch voor alle medewerkers gezorgd. 

Huurwijzer

 De stichting heeft de huurwijzer met een brief bezorgd bij alle huurders in Landerd.

Prestatieafspraken.

Samen met Mooiland is er een podiumavond georganiseerd, om de raadsleden nogmaals mee te nemen in het probleem van de grondprijzen. Er is 4 x maal overleg geweest op bestuurlijk en ambtelijk niveau. De prestatieafspraken zijn getekend voor 2 jaar op 10 december 2019. 

Brieven/ kaartjes

De stichting heeft welkomstkaartjes laten maken, om die samen met onze  flyer bij nieuwe huurders in Landerd te bezorgen. ( 1x per kwartaal)

Bij renovatie of groot onderhoud wordt er bij de desbetreffende huurders een brief bezorgd waarin  we aangeven hoe men ons kan bereiken. 

Samen met de sociaal consulente en de technisch beheerder  gaan wij voor een prettige, en veilige, woonomgeving van de huurders in Landerd

We zijn nog steeds actief op zoek naar versterking van ons team, en blijven werken aan kwaliteit van de groep.