Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023

Het kabinet wil vanaf 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen gaan afbouwen. De regeling, waarmee huurders een vergoeding krijgen voor teruggeleverde elektriciteit, wordt in negen jaar afgebouwd.

Dat kan betekenen dat de woonlasten van huurders met zonnepanelen in die periode stapsgewijs zullen stijgen, als zij met hun verhuurder daarover geen aanvullende afspraken maken.

Huidige afspraken

Wanneer een verhuurder wil investeren in zonnepanelen, dan worden er afspraken gemaakt met de huurder. De energierekening wordt lager, maar door een verhoging van de servicekosten betalen huurders mee aan de investering. Hiervoor wordt een servicecontract opgesteld. Uitgangspunt is dat de maandlasten in balans blijven en dat de huurder vrijwel altijd voordeel heeft van de nieuwe situatie.

Afbouwen salderingsregeling

Bij het maken van deze afspraken wordt rekening gehouden met de salderingsregeling die de overheid biedt. Via een nieuwe wet zal de salderingsregeling per 2023 afgebouwd worden. Daarmee wordt de vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit (en daarmee de besparing op de energierekening) stapsgewijs lager, maar de servicekosten nemen niet af. De woonlasten van huurders met een servicecontract op basis van de huidige salderingsregeling, zullen daardoor stijgen.

Breek contracten open

De Woonbond vindt dat bestaande contracten opengebroken moeten worden. Afspraken tussen huurder en verhuurder moeten worden bijgesteld, zodat de woonlasten gelijk blijven. Ook bij het afsluiten van nieuwe contracten moet hier rekening mee gehouden worden. Zeker nu verhuurders steeds vaker hun woningvoorraad verduurzamen met zonnepanelen, moeten huurders hier alert op zijn. Uit de jaarlijkse benchmark van Aedes blijkt dat het aantal woningen met zonnepanelen steeg met 60.000 woningen naar in totaal nu 176.000.

NOM-woningen

Bij de zogenaamde nul-op-de-meter woningen (NOM) is het gevolg nog groter, omdat deze woningen juist heel veel zonnepanelen hebben. Effectief zijn het dan zelfs geen echte NOM-woningen meer. Woningcorporaties kunnen bij deze woningen een speciale energieprestatievergoeding (EPV) vragen. De Woonbond vindt daarom dat deze EPV ook stapsgewijs afgebouwd moet worden vanaf 2023.