Onvoldoende woningen verduurzaamd met klimaatakkoordplannen

Zelfs als alles meezit, gaan we de doelstelling om in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas gehaald te hebben niet halen, blijkt uit de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Massale opkomst op de Dam Klimaatmarscoalitie / Arie Kievit 

Sterker nog, de teller zou wel eens op zo’n kwart miljoen woningen kunnen blijven steken blijkt uit het vandaag verschenen rapport van het PBL(externe link).

Verhuurderheffing staat ambities in de weg

‘We gaan de doelstellingen niet halen, tenzij het kabinet wat doet aan de enorme belastingdruk bij corporaties. Dat is nu wel bevestigd,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen in een reactie op de doorrekeningen van het Klimaatakkoord door de planbureaus. ‘Dat is ook niet zo vreemd, verhuurders betalen jaarlijks miljarden aan verhuurderheffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Dat scheelt enorm veel investeringskracht. Niet voor niets is aan de klimaattafels gezegd dat het mes in de verhuurderheffing moet. Het kabinet moet nu echt in beweging komen. Anders blijven huurders in slecht geïsoleerde woningen zitten terwijl de energierekening oploopt. Dat is onacceptabel.’ 

Betaalbare verduurzaming huursector mogelijk

De Woonbond onderhandelde aan de klimaattafel over de gebouwde omgeving. Maar een handtekening onder het Klimaatakkoord komt er niet, als het kabinet niet zorgt dat verhuurders de financiële ruimte krijgen om te verduurzamen. Naast het schrappen van de verhuurderheffing, pleit de bond ook voor een bevriezing van huurprijzen voor huurwoningen met de slechtste labels, en compensatie voor de stijgende gasrekening voor lage inkomens in onzuinige woningen. Uit de berekeningen van het PBL blijkt dat de inkomenseffecten van het geheel van klimaat- en energiebeleid de laagste inkomens verreweg het hardste treffen.

In een eerste reactie heeft het kabinet aangegeven dat ze de plannen aan willen passen. Burgers moeten minder gaan betalen, en bedrijven meer.