Reactie Woonbond Klimaatakkoord

‘Voor de gebouwde omgeving ligt er een mooi tussenresultaat,’ concludeert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Zoals de wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van woningen en woningcorporaties die op korte termijn al 100.000 woningen aardgasvrij gaan maken. Onze zorg zit nog in de doorrekeningen van de planbureaus die begin volgend jaar komen. Zijn de ambities betaalbaar?’ Voor de Woonbond is van belang dat huurders niet de dupe worden van het klimaatbeleid. 

In het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en Woonbond eerder deze week sloten, is afgesproken dat bij verduurzamende renovaties de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

Verhuurderheffing

Op de lange termijn moeten miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. De Woonbond vindt het noodzakelijk dat het kabinet het mes zet in de verhuurderheffing die corporaties miljarden aan investeringskracht kost. Gisteren waarschuwde de Autoriteit Woningcorporaties nog voor de impact van de verhuurderheffing op de nodige investeringen van corporaties in nieuwebouw en verduurzaming. Jansen: ‘Zorgen voor betaalbare woonlasten, de woningnood aanpakken én miljoenen huurwoningen verduurzamen gaat alleen als het kabinet stopt corporaties uit te knijpen. Dat is essentieel voor onze steun aan een uiteindelijk akkoord.’

Stijgende gasrekening

Onderdeel van de klimaatplannen is een verschuiving van belastingen van elektriciteit naar gas. Zo wordt gasgebruik duurder. Een logische stap, maar huishoudens met lage inkomens die de komende jaren nog in slecht geïsoleerde woningen wonen mogen hier niet de dupe van worden. De Woonbond vindt dan ook dat het kabinet moet kijken hoe deze huishoudens gecompenseerd kunnen worden voor de stijgende gasrekening.