Kabinet moet snijden in verhuurderheffing voor klimaatakkoord

De Woonbond steunt geen klimaatakkoord als het kabinet niet bereid is het mes te zetten in de verhuurderheffing, de belasting die verhuurders betalen over hun sociale woningen. 

Getty Images 

Dat schrijft Woonbonddirecteur Paulus Jansen vandaag in een opiniestuk in dagblad Trouw. ‘Huurders zien de bui al hangen,’ schrijft Jansen. ‘De energierekening stijgt fors, terwijl huurders zelf niet gaan over het verduurzamen van de woningen waar ze in wonen. En aan die woningen moet nog veel gebeuren.’

Investeren in duurzame huurwoningen

Dat blijkt ook uit ons Meldpunt Energiealarm, waar veertig procent van de melders aangeeft nog enkel glas in de woning te hebben. Maar om al die woningen aan te pakken, is veel geld nodig. Toch laat dit kabinet de belastingdruk voor corporaties oplopen tot 3 miljard euro in 2021. Terwijl corporaties tegelijkertijd veel nieuwe woningen moeten bouwen om de woningnood aan te pakken, zo’n 2,5 miljoen woningen moeten verduurzamen, en als startmotor moeten functioneren door voorop te lopen en op korte termijn 100.000 woningen van het gas te halen. Zo betalen de armste huishoudens voor de innovatie die hiervoor nodig is.

Norm

Daarnaast dreigt er een erg ongelijke behandeling van kopers en huurders te ontstaan. Er wordt gesproken over een ‘duurzaamheidsnorm’ waar huurwoningen aan moeten voldoen. Voor koopwoningen komt er géén norm, maar kopers moeten met subsidies verleid worden hun woning te isoleren. Terwijl huurders steeds meer belasting gaan betalen.

Verhuurderheffing

Wat de Woonbond betreft, moet de verhuurderheffing geschrapt worden. Aan de klimaattafel over de ‘gebouwde omgeving’ werd uiteindelijk een halvering van die heffing op tafel gelegd. Dat scheelt miljarden in investeringskracht, omdat de financiële positie van corporaties zo verbetert, waardoor ze ook meer kunnen lenen. Zo kan er worden geïnvesteerd zonder dat huurders de dupe zijn. Het kabinet moet kiezen voor een ambitieuze maar voor huurders betaalbare verduurzaming van de huursector.