Woonbond: uitrookplan middeninkomens asociaal

26 september 2018

‘Heel veel middeninkomens kunnen helemaal geen huur boven de sociale huurgrens betalen, het is absurd deze mensen hun betaalbare huurwoning uit te jagen’, reageert Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, op het plan van de coalitiepartijen om de huurprijs van middeninkomens in een sociale huurwoning fors te verhogen.

‘Vanuit politiek Den Haag is er van alles gedaan om de sociale huursector te verkleinen. Het slaat nergens op om dan huurders met een bescheiden middeninkomen de schuld te geven van lange wachtlijsten.’ Bovendien loopt het aantal huurders met een middeninkomen in de sociale huursector al jaren terug. Jansen: ‘Den Haag zou zich moeten buigen over de dure scheefheid, het aantal  huurders dat in een te dure sociale huurwoning woont.’

Het aantal ‘dure scheefwoners’ is snel toegenomen. In 2009 had 8,1% van de huurders uit de primaire doelgroep een te hoge huur voor hun inkomen. In 2012 was dit 13,1% en in 2015 18,3% (528.000 huishoudens). Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen.

Jansen: ‘In plaats van het uitroken van middeninkomens, kunnen de coalitiepartijen zich beter inzetten voor betaalbare huurwoningen voor lage én middeninkomens.’