Brief aan huurders Landerd

Schaijk, april 2018
Aan: de huurders van Mooiland in de Gemeente Landerd

Beste bewoner(s),

De Stichting Huurders Belangen Landerd wil u graag informeren over zaken die op dit moment lopen en waar u, als huurder, wellicht ook mee te maken krijgt of wat van hoort.

We hebben overleg gehad , samen met de Koepel, over het huurbeleid en de huurverhoging van 2018 van Mooiland.

Daarnaast wordt er , samen met Mooiland en de Gemeente Landerd, overleg gepleegd over de prestatie-afspraken voor 2019.

Wat zijn prestatieafspraken?

Dat zijn afspraken die ieder jaar worden gemaakt met Mooiland, gemeente en de huurdersorganisatie

over: Betaalbaarheid en beschikbaarheid, Nieuwbouw en aankoop, Verkoop en liberalisatie, Kwaliteit en duurzaamheid, Huisvesting bijzondere doelgroepen, Leefbaarheid en participatie, Organisatie en samenwerking. Daarbij dragen wij, als huurdersorganisatie, ons steentje bij door te horen van inwoners van de gemeente Landerd wat er speelt in hun omgeving en wat men graag verbeterd wil zien of wat verbeterd kan worden.

Regelmatig wordt er geëvalueerd of de afspraken nog actueel zijn en worden nagekomen.

Het zou mooi zijn als er vanuit de huurders een werkgroep gevormd kan worden die met ons meedenkt over deze afspraken. Informatie kunt u opvragen bij Johanna van Mun 0486462242 ofjohannavanmun@home.nl of Jacques Willemsen 0486461801 of jwillemsen24@ziggo.nl Verder staat opde website van de huurdersorganisatie nog meer www.sthb-landerd.nl Praat mee, het gaat tenslotte ook om uw woning, wijk, dorp.

Dan willen wij u ook nog graag wijzen op het participatiefonds van Koepel Grave van Mooiland.

Allereerst: wat is de Koepel Grave?

De Koepel Grave is een overkoepelend orgaan van lokale huurdersorganisaties van Mooiland. Zij vertegen-woordigt de huurders van Mooiland in de 11 gemeenten in Noordoost Brabant en Gennep. Zij overlegt met Mooiland over o.a. : jaarlijkse huurverhoging, energiemaatregelen, betaalbaarheid, leefbaarheid, service-kosten, onderhoud, klachtenafhandeling en verkoop van woningen.

page1image3696848page1image3706416page1image3766528

Contact persoon: mevr. J. van Mun-Balvers p.a. Runstraat 35, 5374 AB Schaijk KVK nummer: 62909363

 

Wat is het participatiefonds?

De Koepel Grave vindt het belangrijk dat de huurders van Mooiland betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving. Als bewoners er samen de schouders onder zetten om de leefbaarheid te verbeteren levert dat positieve energie op, en leren bewoners elkaar beter kennen. Zo kan er veel bereikt worden om de leefbaarheid, en dus verbeteringen, in de buurt te verhogen.

Om verbeteringen in de woonomgeving mogelijk te maken heeft de Koepel Grave het participatiefonds in het leven geroepen. Via dit fonds wil Koepel Grave allerlei projecten mogelijk maken, waarbij bewoners samen werken aan een plezierige woonomgeving.

Wij dagen u uit

Bewoners kunnen zelf veel doen voor hun eigen woonomgeving, en wij dagen u uit om deze verant- woording op te pakken en zelf aan de slag te gaan.. Om dit mogelijk te maken is het participatiefonds opgericht. Dit fonds wordt dus ingezet om aanvragen van huurders van Mooiland te kunnen honoreren.

Mogelijke projecten die voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen zijn:

  • Initiatieven van bewoners die fysieke kwaliteit van het wonen in uw omgeving kunnen verbeteren
  • Initiatieven van bewoners om sociale aspecten zoals veiligheid, saamhorigheid en betrokkenheid te verbeteren.

Het maximale bedrag dat we vanuit het participatiefonds toekennen is € 6.000,-

Wat moet u doen om in aanmerking te komen?

U kunt uw idee indienen door via de site van de Stichting Huurders Belangen Landerd het formulier in te vullen wat u daar vindt onder participatiefonds. www.sthb-landerd.nl of rechtstreeks op de site van de Koepel www.huurderskoepelgrave.nl

De Koepel neemt op basis van uw idee en de reacties een besluit over uw voorstel en /of er een bijdrage wordt toegekend.

Tot slot: u heeft een handvat nodig om uw buurt leefbaar te maken, gebruik die. Wij kunnen u altijd bijstaan in deze.

Vriendelijke groet,

Namens de St. Huurders Belangen Landerd

Johanna van Mun

 

Wilt u deze brief uitprinten of bewaren? U kunt hem hieronder downloaden:
brief aan huurders 2018 (.pdf)