Aangepaste woning niet of te laat beschikbaar

Huurders die een woningaanpassing nodig hebben krijgen dat via de gemeente maar moeizaam geregeld. Dat blijkt uit resultaten van een door patiëntenorganisaties georganiseerde meldactie en uit meldingen bij de Woonbond.

Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) hielden een meldactie(externe link) onder mensen met een aandoening of beperking. Zij riepen mensen op om ervaringen te melden met gemeentelijk beleid voor zorg en ondersteuning. Ruim 8000 mensen reageerden.

Lang wachten op de juiste hulp

Uit de meldactie blijkt dat het voor veel mensen lastig is om bij het gemeentelijke WMO-loket hulp te krijgen. Een derde van de deelnemers aan de meldactie kreeg daar nul op rekest. Van de deelnemers die wel hulp kregen, blijkt een groot deel ontevreden. Voor 35% kwam de hulp te laat. Dit speelt vooral bij melders die moesten verhuizen naar een aangepaste woning of die een woningaanpassing nodig hadden. 60% van deze groep melders kreeg te laat hulp.

Aanpassen te duur, verhuizen onmogelijk

Woningaanpassingen -zoals een traplift of bredere deuren- vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wie een aanpassing nodig heeft kan deze aanvragen bij de gemeente. Een aanvraag wordt lang niet altijd toegekend. Als aanpassen te duur blijkt krijgen mensen vaak het advies om te verhuizen naar een reeds aangepaste woning. In de praktijk is dat lastig, zeker voor huurders met een smalle beurs. Er zijn te weinig aangepaste woningen die betaalbaar zijn.

Meldingen bij de Woonbond

Ook bij de Woonbond komen regelmatig meldingen binnen over niet toegekende aanvragen voor woningaanpassingen en het tekort aan geschikte woningen. Mensen met beperkingen worden van het kastje naar de muur gestuurd.  Vaak is onduidelijk of ze bij de gemeente of bij de verhuurder moeten aankloppen om een woningaanpassing geregeld te krijgen.

Wettelijk initiatiefrecht

Als een woning al wordt aangepast, gebeurt dat in veel gevallen dus te laat. Bijvoorbeeld als de bewoner al in een verpleeghuis is beland. Daarom wil de Woonbond dat het voor huurders makkelijker wordt om zelf het initiatief te nemen voor een woningaanpassing. Het door de Woonbond bepleitte ‘wettelijk initiatiefrecht voor huurders’ kan daar bij helpen. Dan kunnen huurders die met een redelijk voorstel komen afdwingen dat er een aanpassing komt.

Meer aangepaste woningen nodig

Volgens de Woonbond moet ook het aanbod aan betaalbare geschikte woningen worden vergroot. Over het aantal benodigde woningen en de huurprijs daarvan kunnen gemeenten en huurdersorganisaties afspraken maken met woningcorporaties. Die kunnen in lokale prestatieafsprakenworden vastgelegd.