Tekort betaalbare seniorenwoningen

Het TV-programma Meldpunt! van Omroep Max had gisteren aandacht voor het tekort aan betaalbare huurwoningen voor senioren.

Beleidsmedewerker Jannie Komduur bij TV-programma Meldpunt! van omroep Max

Beleidsmedewerker Jannie Komduur van de Woonbond liet in de uitzending weten dat de Woonbond via het Meldpunt huuralarm geregeld signalen krijgt van ouderen die geen geschikte woning kunnen vinden. In veel gevallen zijn ze op zoek naar een  kleinere, gelijkvloerse woning.

Rol overheid

Helaas houdt de overheid niet goed bij hoe groot het tekort aan seniorenwoningen is. Omdat ouderen door bezuinigingen op verzorgingstehuizen steeds langer zelfstandig moeten wonen ligt het voor de hand dat de groep ouderen die een betaalbare en passende huurwoning nodig heeft steeds groter wordt. De Woonbond vindt dat de Rijksoverheid een actieve rol moet spelen in het oplossen van dit tekort. Dat kan door de verhuurderheffing af te schaffen waardoor er bij corporaties meer ruimte is om te investeren in nieuwbouw.

Van koop naar huur

Senioren die van een  koopwoning naar een geschikte huurwoning willen verhuizen moeten volgens Hassan Najja van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam de eventuele overwaarde van hun woning kunnen gebruiken om een duurdere huurwoning te krijgen. Omdat deze huurders dan tegen een hoge huurprijs én vaak hoge zorgkosten aanlopen, is het maar de vraag hoe lang dit op te brengen is. Komduur geeft dan ook aan dat corporaties hier terughoudend mee moeten zijn, al is er wel wat ruimte voor binnen het huidige toewijzingsbeleid. Corporaties moeten 95% van de woningen die ze aan huishoudens met een relatief laag inkomen aanbieden verhuren voor een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Er is dus 5% speling voor bijzondere gevallen. De Woonbond vindt dat er vooral meer betaalbaar aanbod moet komen zodat ouderen een geschikte woning kunnen vinden die ze ook op langere termijn kunnen betalen.