HUURVERHOGING: MOOILAND HOUDT LAAGSTE INKOMENS UIT DE WIND

Grave, 19 april 2017 – Huurders van woningcorporatie Mooiland ontvingen de afgelopen dagen een brief over de huurverhoging voor 2017. Elk jaar stelt het Ministerie voor Wonen en Rijksdiensten de maximale huurverhoging per inkomensgroep vast. Voor het tweede jaar op rij voert Mooiland voor huurders met de laagste inkomens (t/m €40.349) niet de maximaal toegestane huurverhoging door. Deze huishoudens krijgen 0% verhoging of slechts een inflatievolgende huurverhoging van 0,3%. Zo houdt Mooiland de laagste inkomens in Nederland uit de wind.

 

De precieze huurverhoging hangt naast het inkomen af van de prijs-kwaliteitverhouding van de huurwoningen. In Noordoost-Brabant en Gennep is die verhouding gemiddeld beter dan in andere regio’s waar Mooiland woningen verhuurt. Daarom vraagt Mooiland in Noordoost-Brabant en Gennep 0,3% huurverhoging aan huishoudens met een inkomen tot en met €40.349. Buiten deze regio liggen de huurprijzen hoger dan gemiddeld. Daarom kiest Mooiland ervoor om de huur hier helemaal niet te verhogen voor de laagste inkomens.

 

Taak

Mooiland bestuurder Anne Wilbers is tevreden met de beperkte huurverhoging voor de laagste inkomens: “Betaalbare woonlasten, voldoende beschikbare huurwoningen én goede slaagkansen in het vinden van een betaalbare huurwoning voor mensen met een lager inkomen, zijn belangrijke ambities in de strategie van Mooiland. Deze ambities komen tot uitdrukking in onder andere een beperkte huurverhoging voor de laagste inkomens. Het is onze maatschappelijke taak om juist voor deze mensen voldoende en betaalbare huurwoningen te bieden.”

Advies huurderskoepels

Bij het bepalen van de huurverhoging voor 2017 liet Mooiland zich adviseren door de huurderskoepels van Mooiland. Johanna van Mun van huurderskoepel Grave is blij met het belang dat Mooiland hecht aan de betaalbaarheid van woningen voor de laagste inkomens: “In een goed en transparant overleg met Mooiland zijn de huurverhogingspercentages voor 2017 tot stand gekomen en worden de laagste inkomens ‘uit de wind’ gehouden.”

Nieuw huurbeleid
In het nieuwe huurbeleid van Mooiland – dat op 14 april jl. van kracht is gegaan voor Noordoost-Brabant en Gennep – staan naast uitgangspunten voor de jaarlijkse huurverhoging ook afspraken over voldoende keuze in betaalbare woningen. Mooiland wil 80% van haar woningaanbod beschikbaar houden voor de laagste inkomens. Deze woningen hebben een netto huurprijs (dat is huurprijs zonder servicekosten) van maximaal €635. Om dat te realiseren past Mooiland de nieuwe huurprijs voor een aantal vrijkomende woningen aan. Voor deze woningen valt de huurprijs in sommige gevallen lager uit dan verwacht op basis van de woningwaarderingspunten.

De huurverhogingspercentages van Mooiland in 2017

Werkgebied Inkomens t/m €40.349 + 

AOW-gerechtigden

+  4-en meer persoonshuishoudens

Inkomens boven €40.349
Noordoost Brabant/ Gennep 0,3% 4,3%
Overige gebieden 0% 4,3%
Wat mag maximaal in 2017? (Bron: Ministerie voor Wonen en Rijksdiensten) 2,8%

(inflatie + 2,5%)

4,3%

(inflatie + 4%)

Laat een reactie achter