Brief Belastingdienst doorgeven inkomensgegevens

De Belastingdienst is weer begonnen met het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders. Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen hier een brief over. De Belastingdienst is verplicht huurders op de hoogte te stellen als er inkomensgegevens zijn gedeeld met de verhuurder.

De Belastingdienst verstrekt alleen inkomensindicaties aan verhuurders die daar om verzocht hebben. Met de inkomensindicaties kunnen verhuurders zien welke huurders in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Aan huishoudens met een inkomen tot €40.349,- mag maximaal een huurverhoging van 2,8% worden gevraagd. Huishoudens met een hoger inkomen kan maximaal 4,3% worden gevraagd.

Veel problemen met privacy

Vorig jaar bleek uit een uitspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst in de periode 2013 tot en met 2015 helemaal geen inkomensgegevens had mogen verstrekken. De inkomensafhankelijke huurverhoging is die jaren daarom op onrechtmatige basis doorgevoerd. Een wetswijziging moest de wettelijke basis vanaf 2016 goed regelen.

Rechtszaak tegen de Gluurverhoging

De Woonbond is van mening dat ook na de wetswijziging het delen van inkomensgegevens onrechtmatig is, omdat er gegevens worden gebruikt die alleen gedeeld mogen worden met overheidsinstanties, niet met private partijen. De Woonbond is een rechtszaak begonnen tegen de ‘Gluurverhoging’ waarin we voor huurders de te veel betaalde huur terugvorderen. De eerste zitting in de rechtszaak is op 3 juli 2017.

Lagere inkomens en uitzonderingen

Verhuurders gebruiken de inkomensindicaties om te kijken welke huurders ze een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen vragen. Ook als u een lager inkomen hebt of behoort tot één van de uitzonderingen op de inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u dus een brief krijgen waaruit blijkt dat uw gegevens zijn opgevraagd.

Nieuwe uitzonderingen

Huishoudens waarbij 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben en huishoudens van vier of meer personen kunnen geen inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. De Belastingdienst mag in deze gevallen alleen aan de verhuurder laten weten dat deze huurders uitgezonderd zijn van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Niet alle verhuurders houden zich aan de regels

Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen voor zelfstandige woonruimte waar verhuurd wordt tegen een gereguleerde huurprijs. Over geliberaliseerde (vrije sector) huurwoningen, mogen zij géén inkomensindicatie opvragen. Dit gebeurt helaas soms toch. De Belastingdienst weet niet op welke adressen geliberaliseerd verhuurd wordt en kan dus ook niet controleren of het terecht is dat een verhuurder inkomensindicaties opvraagt.

Inkomensgegevens onterecht opgevraagd? Meld het bij de Belastingdienst

Als uw inkomensindicatie ten onrechte is verstrekt, adviseert de Woonbond u een schriftelijk bezwaar in te dienen bij uw verhuurder en ook een melding te doen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst neemt maatregelen als een verhuurder misbruik maakt van de mogelijkheid om inkomensindicaties op te vragen. U kunt uw melding sturen naar: Klachtenbureau, Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn.

Laat een reactie achter